ΟΑΕΕ: Μέχρι τις 31/3 η εμπρόθεσμη πληρωμή του α΄ διμήνου 2014

oaee logo

oaee logo

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΕ, η τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης πληρωμής του α΄ διμήνου 2014 είναι η Δευτέρα 31/3/2014.

Την ίδια μέρα καταβάλλεται και η μηνιαία δόση των ρυθμίσεων ν.4152/2013, μέσω πάγιας εντολής, καθώς και τυχόν ανεξόφλητη δόση της 28/2/2014. Η ανεξόφλητη δόση καταβάλλεται προσαυξημένη κατά 15%.

Οι ασφαλισμένοι που καταβάλλουν εισφορές ή δόσεις με πάγια εντολή θα πρέπει να συνεννοηθούν με την τράπεζα επιλογής τους σχετικά με το ανώτατο όριο εκτέλεσης της πάγιας εντολής, έτσι ώστε να επαρκεί για την πραγματοποίηση της πληρωμής, καθώς και την ακριβή ώρα εκτέλεσης των παγίων εντολών, ώστε να πιστώσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους.

Για την προστασία των ασφαλιστικών δικαιωμάτων προτείνεται από τον ΟΑΕΕ η ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου από την προηγούμενη ημέρα.