ΟΑΕΕ: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων εισφορών

OAEE

OAEE

Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΑΕΕ δίνεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους που δεν έχουν καμία άλλη οφειλή να ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμες εισφορές από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας, εκτός μηχανογραφικού συστήματος.

Ισχύουν οι γενικές προϋποθέσεις ένταξης στις ρυθμίσεις «Νέα Αρχή» και «Πάγια» ρύθμιση με την προϋπόθεση να μην υπάρχει άλλη οφειλή, ενεργή ρύθμιση και δεν παρέχεται η δυνατότητα παράλληλης ρύθμισης των διαφορών α΄ εξαμήνου 2013. Θα πρέπει να καταβάλλονται οι απαιτητές διαφορές από 1/1/2013 και εφεξής.

Η σχετική εγκύκλιος (Νο 5) είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.icci.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του ΟΑΕΕ Σπάρτης.