ΟΓΑ: Αλλάζει ο τρόπος χορήγησης εξόδων κηδείας

oga

oga

Αλλάζει ο τρόπος χορήγησης των εξόδων κηδείας από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς διαπιστώθηκε πως για τριάντα χρόνια καταβάλλονταν έξοδα κηδείας χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών, με τη ζημία για το δημόσιο από αυτή την πρακτική να εκτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, στο εξής θα πρέπει ο δικαιούχος να υποβάλλει αίτηση που θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν δικαιούται έξοδα κηδείας από άλλον ασφαλιστικό φορέα για τον θανόντα ή τη θανούσα. Επίσης, θα απαιτείται βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του θανόντος ή της θανούσης, απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου και πρωτότυπο τιμολόγιο του γραφείου τελετών ή δελτίο παροχής υπηρεσιών.