ΟΓΑ: Αύριο η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων

Αύριο Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν τα οικογενειακά επιδόματα δ’ τριμήνου 2015 (ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών) στους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση Α21 μέχρι 25/11/2015 και πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η πληρωμή αυτή αφορά σε 715.703 δικαιούχους και η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 182.826.458,68 ευρώ.

Όσοι από τους δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων υπέβαλαν αίτηση Α21 έως την ανωτέρω ημεομηνία και δεν τους καταβληθεί το επίδομα, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr), στην ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων», προκειμένου να ενημερωθούν για το λόγο μη πληρωμής τους και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν. Η πληρωμή των οικογενειακών επιδομάτων σε αυτούς τους δικαιούχους θα γίνει μετά την προσκόμιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού (κεντρική υπηρεσία ή αρμόδιο υποκατάστημα).