ΟΓΑ: Δωρεάν βιβλία σε 175.000 δικαιούχους (ονόματα)

Η διοίκηση του ΟΓΑ ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για την ανάδειξη των 175.000 δικαιούχων του προγράμματος παροχής δωρεάν βιβλίων έτους 2017. Τα ονόματα των κληρωθέντων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ.

Το πρόγραμμα ισχύει από 1/9/17 έως 8/5/18 και εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας. Οι δικαιούχοι επιλέγουν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος δωρεάν βιβλία αξίας μέχρι 20 ευρώ (μορφωτικού, ψυχαγωγικού περιεχομένου, φροντιστηριακά, σχολικά ή ξενόγλωσσα βοηθήματα κλπ) από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ κατάλογο βιβλιοπωλείων ή εκδοτικών οίκων.

Σημειώνεται ότι οι κληρωθέντες δεν παραλαμβάνουν δελτία, αλλά απευθύνονται στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους. Επισημαίνεται ακόμη ότι δεν επιτρέπεται η προμήθεια άλλων ειδών εκτός από βιβλία.