Οδηγίες για να δεχτεί η δημόσια υπηρεσία το εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας που έχει εκδοθεί πριν το 2011

Αμέσως μετά την προφορικά δηλωθείσα άρνηση του αρμοδίου δημοσίου υπαλλήλου να δεχτεί το ισχύον εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας σας το οποίο έχει εκδοθεί πριν τον Σεπτέμβριο του 2011, και το οποίο κατέχετε νόμιμα, πρέπει να ενεργήσετε ως εξής:

Να καταθέσετε άμεσα γραπτή αίτηση με την οποία θα ζητάτε να γίνει δεκτό το εν λόγω πιστοποιητικό.

Επίσης θα πρέπει να σημειώσετε πως στην περίπτωση που αυτό δεν γίνει δεκτό, η δημόσια υπηρεσία θα πρέπει να σας απαντήσει εγκαίρως, εγγράφως και τεκμηριωμένα, για τους λόγους και βάσει ποιων νόμων απορρίπτει ένα νόμιμο επίσημο έγγραφο του ελληνικού κράτους, όπως το πιστοποιητικό αναπηρίας που τους προσκομίζετε.

Τέτοιο απορριπτικό έγγραφο αδυνατεί να εκδώσει μια δημόσια υπηρεσία και συνεπώς θα αναγκαστεί να αποδεχτεί το εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας που προσκομίζετε (όπως ακριβώς προβλέπει και η ελληνική νομοθεσία).

Τάκης Αλεξανδράκης
πρόεδρος Σωματείου ΑμεΑ Λακωνίας