Με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό πυρκαγιών που καλείται το πυροσβεστικό σώμα να αντιμετωπίσει κατά τη χειμερινή και εαρινή περίοδο λόγω των γεωργικών εργασιών με χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο, η Πυροσβεστική Σπάρτης υπενθυμίζει στους πολίτες τα εξής:

«Με αφορμή τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου και σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας, κατά το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου του επόμενου έτους επιτρέπεται το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο χωρίς την έκδοση άδειας από την πυροσβεστική υπηρεσία, για την εκτέλεση γεωργικών ή άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης για τις οποίες δεν προκύπτουν για το παραπάνω χρονικό διάστημα διαφορετικά μέτρα από ισχύουσα διάταξη. Θα πρέπει ωστόσο να ληφθούν από τον ενεργούντα την καύση όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς:

1. Δημιουργία ψιλής ζώνης με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή.
2. Τεμαχισμός με άροση ή άλλο τρόπο της υπό καύση έκτασης.
3. Πρόβλεψη να διαβρέχεται η ψιλή ζώνη προς την πλευρά του δάσους ή της δασικής έκτασης ή δεντροστοιχίων.
4. Εξασφάλιση της παρουσίας φορητών μέσων για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια (υδροφόρων – γεωργικών ελκυστήρων – πτυοσκαπάνων κλπ).
5. Ειδικά για τις περιοχές πρώτης επικινδυνότητας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ΠΔ 575/80 “Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων” (Α’ 157), ο διοικητής της οικείας πυροσβεστικής υπηρεσίας, όταν κρίνει απαραίτητο, ζητά επιπλέον των ανωτέρω και βεβαίωση γεωπόνου της οικείας ΠΕ, στην οποία αναφέρεται η αναγκαιότητα της καύσης.

Εφιστούμε την προσοχή όλων όσων πρόκειται να κάψουν κλαδιά στα κτήματά τους να συμμορφωθούν με τα παραπάνω, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε πρόβλημα, ενώ περαιτέρω θα πρέπει να ακολουθήσουν και τις παρακάτω οδηγίες:

  • Συγκεντρώνουμε τα κλαδιά σε κεντρικό σημείο του κτήματός μας ώστε να μην κινδυνεύσει γειτονική περιουσία.
  • Καίμε τα κλαδιά λίγα – λίγα και όχι σε μεγάλους σωρούς, που μπορεί να δώσουν μεγάλα μήκη φλόγας.
  • Φροντίζουμε να υπάρχει ικανή ποσότητα νερού για την αντιμετώπιση της φωτιάς, σε περίπτωση που αυτή ξεφύγει από τον έλεγχο.
  • Φροντίζουμε να έχουμε φορητά μέσα (πτυοσκάπανα, τσάπες κτλ) για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια.
  • Δεν ανάβουμε φωτιά τις ημέρες που φυσάει δυνατός άνεμος.
  • Ενημερωνόμαστε από την πυροσβεστική την προηγούμενη της καύσης ημέρα, καλώντας στο τηλ. 199, για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν.
  • Δηλώνουμε την τοποθεσία στην οποία πρόκειται να βάλουμε φωτιά και εάν αυτή βρίσκεται σε δύσβατο σημείο, καλό είναι να ενημερώνουμε την πυροσβεστική για τον τρόπο πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων σε αυτό.
  • Επιτηρούμε συνεχώς τη φωτιά και σε περίπτωση απομάκρυνσής μας υποχρεούμαστε στην πλήρη κατάσβεσή της με νερό ή στο σκέπασμά της με ικανή ποσότητα χώματος.
  • Για το άναμμα φωτιάς με τις παραπάνω προϋποθέσεις να προτιμούνται κυρίως οι πρωινές ώρες και όχι μεσημεριανές ή βραδινές.

Δεν επιτρέπεται ο εφησυχασμός ότι δεν υπάρχει κίνδυνος λόγω υγρασίας. Επισημαίνουμε δε ότι ο συνδυασμός “υπερεκτίμηση των δυνάμεών μας” και “υποτίμηση της φωτιάς” είναι αποδεδειγμένα καταστροφικός».