Οδηγίες του Δήμου Ευρώτα για τα αγροτικά απορρίμματα

compost

compost

Ο δήμος Ευρώτα προχωρά στην εφαρμογή συγκεκριμένων κανονισμών στη διαδικασία συγκομιδής των απορριμμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισής τους που υλοποιεί τους τελευταίους μήνες.

Ειδικά για τους αγρότες, οι οποίοι αποτελούν και το μεγαλύτερο κομμάτι του δήμου πληθυσμιακά, προβλέπεται να συλλέγουν και να μεταφέρουν οι ίδιοι τα κλαδέματά τους και κάθε είδους υπολείμματα των καλλιεργειών τους (οργανική ύλη, πχ εσπεριδοειδή, οπωροκηπευτικά κλπ) στο χώρο διαχείρισης απορριμμάτων του δήμου στα «Ξηροκάμπια», ώστε να συντελείται καλύτερα και ταχύτερα η κομποστοποίησή τους. Η τήρηση του παραπάνω κανονισμού κρίνεται υποχρεωτική, καθώς θα συμβάλει αρχικά στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων από τους συμβατούς κάδους και μακροπρόθεσμα στη μείωση του κόστους συγκομιδής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γεωργικό Ινστιτούτο Δήμου Ευρώτα, στο τηλέφωνο 27350 55015.