Οικογενειακά επιδόματα ΟΓΑ 2015

oikogeneia

oikogeneia

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής του εντύπου Α21 για τα οικογενειακά επιδόματα ΟΓΑ 2015 ταυτόχρονα με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση Α21 μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του περιβάλλοντος taxisnet (www.gsis.gr), και αφού έχουν έχουν υποβάλει (οριστικοποιήσει) τη φορολογική τους δήλωση (Ε1).

Χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες για τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία χορήγησης των επιδομάτων και την υποβολή του εντύπου Α21 παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ (www.oga.gr), όπου έχει αναρτηθεί ο «Οδηγός Οικογενειακών Επιδομάτων».