Οικολογικός Σύνδεσμος Λακωνίας για τον ΧΥΤΥ στο δήμο Ευρώτα: “Η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να γίνεται επιλεκτικά”

Ανακοίνωση σχετικά με τη δημιουργία ολοκληρωμένης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ Πελοποννήσου στη θέση “Ξηροκάμπια” της Σκάλα εξέδωσε ο Οικολογικός Σύνδεσμος Λακωνίας. Όπως αναφέρει:

“Ο Οικολογικός Σύνδεσμος Λακωνίας, από την ίδρυσή του έως σήμερα, έχει ασχοληθεί με όλα σχεδόν τα οικολογικά-περιβαλλοντικά προβλήματα της Λακωνίας, με θέσεις και απόψεις με ιδιαίτερο στίγμα, όπως αρμόζει σε ένα συλλογικό φορέα με ενεργή παρουσία πέραν της τριακονταετίας στα περιβαλλοντικά προβλήματα του νομού μας. Κάθε πρόβλημα το αντιμετωπίζει σφαιρικά με επιστημονική τεκμηρίωση, κοινωνική ευαισθησία και απόλυτη ανεξαρτησία από κομματικά, οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. Μεταξύ άλλων έχει αναδείξει το ζήτημα των απορριμμάτων, αλλά και τη ρύπανση των φυσικών αποδεκτών (Ευρώτας, Λακωνικός Κόλπος κλπ) και των υπόγειων υδροφορέων από την αλόγιστη και υπέρμετρη χρήση γεωργικών δηλητηρίων και χημικών λιπασμάτων. Δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις συνάντησε την αδιαφορία των αρμοδίων φορέων ή στην καλύτερη περίπτωση «τα εύκολα τα λόγια τα μεγάλα», που δεν οδήγησαν κανένα πρόβλημα στη λύση του.

Ο ΟΙΚΟΣΥΛ μετά από προφορική κι έγγραφη ενημέρωσή από την Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Ευρώτα διαπίστωσε ότι υπάρχει υπαρκτό πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση για τη δημιουργία ολοκληρωμένης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων μέσω της διαδικασίας του ΣΔΙΤ Πελοποννήσου στη θέση «Ξηροκάμπια» της Σκάλας.

Από τα επίσημα έγγραφα που μας κοινοποίησε η Επιτροπή Αγώνα προκύπτουν τα εξής:

1. Στην εισήγηση που υπογράφει ο κ. Βασίλης Παπαδουλάκης, γεωλόγος ΠΕ με βαθμό Β’, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδρονομίας της ΠΕ Λακωνίας σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» (10-01-2014) επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

α) Δεν έχουν αξιολογηθεί πλήρως τα υδρογεωλογικά δεδομένα της περιοχής.

β) Σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου ανάμεσα στα προτεινόμενα κριτήρια αποκλεισμού για τη χωροθέτηση μονάδων ΧΥΤ/ΟΕΔΑ είναι οι γεωργικές εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας.

γ) Σε μικρή απόσταση (500 μ.) από την περιοχή του έργου βρίσκονται οι υδρευτικές γεωτρήσεις της Σκάλας.

δ) Η όλη ΜΠΕ «Δεν ανταποκρίνεται στη σοβαρότητα και τις απαιτήσεις μιας μελέτης για την προστασία του μοναδικού προστατευόμενου ΥΥΣ στη Ν. Λακωνία η οποία έχει τις πλέον υποβαθμισμένες, ποιοτικά και ποσοτικά, υπόγειους υδροφόρους, εκτός από αυτόν της Σκάλας. Στηρίζεται σε ελλιπή και αμφισβητούμενα στοιχεία, ενώ καταλήγει σε αυθαίρετα και άκρως αντιεπιστημονικά συμπεράσματα».

2. Στην άλλη εισήγηση για το ίδιο θέμα (17-01-2014) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που υπογράφουν οι υπάλληλοι Παρασκευή Καλαμούτσου, τοπογράφος μηχανικός ΤΕ και ο Π. Μαντζουράνης, χημικός μηχανικός ΠΕ, προβάλλονται ενστάσεις σχετικά με την επιλογή της θέσης «Ξηροκάμπια» της Σκάλας κι επισημαίνεται η απουσία γνωματεύσεων από αρμοδίους φορείς όπως είναι το ΙΓΜΕ και οι δασικές υπηρεσίες.

Από τα έγγραφα φαίνεται ότι το μόνο κριτήριο που υπαγόρευσε την επιλογή αυτής της θέσης ήταν το γεγονός ότι αποτελεί ιδιοκτησία του δημοσίου και κατά συνέπεια αποφεύγεται ένα μεγάλο πρόσθετο κόστος!

Ο ΟΙΚΟΣΥΛ οφείλει να διευκρινίσει ότι δεν είναι αντίθετος ούτε αντιστρατεύεται την επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων της Πελοποννήσου, έστω και μέσω ΣΔΙΤ. Ήδη σε όλους τους δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε όριο (χρήση κλειστών ΧΑΔΑ, δημιουργία παράνομων σκουπιδότοπων, κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Καλαμάτα κλπ). Η αλήθεια είναι ότι οι δημοτικοί άρχοντες φάνηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και δεν μπόρεσαν να το αντιμετωπίσουν, κωλυσιεργώντας ταυτόχρονα και τη μοναδική λύση του ΣΔΙΤ, που υιοθετήθηκε ως λύση ανάγκης εκ των πραγμάτων. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι ουραγός στην Ελλάδα και την ΕΕ στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων κι εμφανίζει σ’ αυτόν τον τομέα τριτοκοσμική εικόνα που δεν τιμά κανένα μας! Γι’ αυτό και το πρόβλημα πρέπει να λυθεί τάχιστα! Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι η λύση θα γίνει σε βάρος του περιβάλλοντος, όπως συμβαίνει στο ΣΔΙΤ Σκάλας.

Η Περιφέρεια οφείλει να εισακούσει τις διαμαρτυρίες των κατοίκων και των φορέων της περιοχής και να αναζητήσει εναλλακτικό χώρο, που θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις.

Καταλήγοντας επιθυμούμε να επισημάνουμε για άλλη μια φορά ότι το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων μάς αφορά όλους και δεν αποτελεί λύση η μετάθεσή του από τη μια περιοχή στην άλλη. Επιπλέον πρέπει να γίνει κοινή συνείδηση ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να γίνεται επιλεκτικά. Με την ευκαιρία να θυμίσουμε ότι εξίσου σοβαρό με την διαχείριση των αποβλήτων είναι και το θέμα της διαχείρισης των κύριων ρυπαντών του λακωνικού περιβάλλοντος, που είναι τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα. Η ρύπανση των υπόγειων υδροφορέων και του Ευρώτα από τα γεωργικά δηλητήρια και τα χημικά λιπάσματα είναι διαχρονική και θα πρέπει η τοπική κοινωνία να συμβάλλει με ανάλογες επιτροπές δράσης”.


Ακολουθήστε τις ειδήσεις του laconialive στο Google News