Οικολόγοι Πράσινοι: “Να σταματήσουν άμεσα τα παράνομα έργα στη Μάνη!”

Ανακοίνωση με τις θέσεις τους σε ό,τι αφορά στα αιολικά της Μάνης και στο νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξέδωσαν στις 29/4 οι Οικολόγοι Πράσινοι:

“Στο συνέδριο του 2007 οι Οικολόγοι Πράσινοι διακηρύξαμε:
– Όραμά μας είναι μια κοινωνία στην οποία η κατανάλωση ενέργειας θα περιοριστεί σε επίπεδα συμβατά με τη βιωσιμότητα και η παραγωγή της θα γίνεται από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ), το κοντινότερο δυνατόν στο σημείο χρήσης της».
Στο συνέδριο Ιανουαρίου 2017 οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείναμε:
– Τουλάχιστον 70% ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ μέχρι το 2030 και 95% ΑΠΕ μέχρι το 2050 υπό όρους περιβαλλοντικά ασφαλούς χωροθέτησης των μονάδων ΑΠΕ.

Στις 12 Απριλίου 2017 ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Σταθάκης, δήλωσε:

– Αποφάσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων και των πολιτικών ηγεσιών του ΥΠΕΝ διαμόρφωσαν ένα καθεστώς προβληματικό για επενδύσεις ΑΠΕ, το οποίο η παρούσα κυβέρνηση αναλαμβάνει να επιλύσει.

– Ετοιμάζεται ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, ενσωματώνοντας τις τελευταίες ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, το οποίο θα επιλύσει χρόνια προβλήματα, με γνώμονα την ενθάρρυνση και προώθηση επενδύσεων στον τομέα αυτό και με έμφαση στην περιβαλλοντική προστασία. Το πλαίσιο αυτό θα τεθεί σε διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες.

– Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα στηρίζονται αυστηρά στη νομιμότητα, ενόψει και της εξέτασης των προσφυγών που έχουν κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Με τις δηλώσεις αυτές, ο υπουργός έθεσε ένα σύννομο πλαίσιο για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, σκιαγραφώντας παράλληλα το αδιέξοδο που διαμορφώθηκε στη δεκαετία 2007-2015, το οποίο έχει κοστίσει καθυστερήσεις στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων, έχει επιφέρει ορισμένες από τις πιο δραματικές επεμβάσεις σε άθικτες, προστατευόμενες περιοχές της χώρας και έχει δυσφημήσει σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας τις ΑΠΕ.

Ωστόσο, πριν λίγες μέρες στη Μάνη ξεκίνησαν αιφνιδίως χωματουργικές εργασίες για την εγκατάσταση των δύο πρώτων ΑΣΠΗΕ «Σαγγιάς» και «Μακρυλάκκωμα», παραβιάζοντας την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που απαγορεύει την εκτέλεση εργασιών κατά την αναπαραγωγική περίοδο της ορνιθοπανίδας στο διάστημα Μαρτίου-Ιουνίου, σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική.
Για την αντιμετώπιση της παρανομίας έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες προς εισαγγελία, ελεγκτές περιβάλλοντος και Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, ωστόσο οι εργασίες φαίνεται να μην έχουν ακόμα παύσει.

Κατά του έργου εκκρεμεί προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η προγραμματισμένη συνεδρίαση του οποίου αναβλήθηκε για μια ακόμα φορά στις 24 Απρίλιου 2017 και αμέσως πριν την έναρξη εργασιών.
Η προσφυγή τοπικών φορέων και συλλόγων υποστηρίζεται:
• Από περιβαλλοντικές οργανώσεις πανελλήνιας εμβέλειας και εγνωσμένου κύρους, καθώς το έργο χωροθετήθηκε σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας του δικτύου Natura 2000 (Νότια Μάνη GR2540008) και εγκρίθηκε με την υπουργική απόφαση Γ. Παπακωνσταντίνου, 197130/26.03.2012 στη βάση επιστημονικά διάτρητων μελετών και υπό το σκοτεινό καθεστώς που καθόριζε το διάστημα εκείνο την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
• Από τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, που συντάσσεται με τη γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας, σύμφωνα με την οποία «τα ανωτέρω αιολικά πάρκα συνιστούν επέμβαση μείζονος σημασίας από την οποία θα επέλθει ανεπανόρθωτη βλάβη τόσο στα διάσπαρτα στην περιοχή μνημεία, τα οποία χρονολογούνται από τους προϊστορικούς έως και τους νεώτερους χρόνους, όσο και στο άμεσο περιβάλλον τους».

Ωστόσο, η περίπτωση του Σαγιά δεν είναι η μόνη περίπτωση περιβαλλοντικά προβληματικής χωροθέτησης ΑΠΕ. Δεκάδες αντίστοιχες περιπτώσεις σε Έβρο, Κρήτη, απρόσιτες έως σήμερα βουνοκορφές, νησιά και ακατοίκητες νησίδες του Αιγαίου προχωρούν σε αδειοδότηση ή και επισπεύδονται υπό την κάλυψη του ακόμα ισχύοντος έωλου καθεστώτος.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι καλούμε τον υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας και την κυβέρνηση που στηρίζουμε να τιμήσουν τις δημόσιες δεσμεύσεις τους παγώνοντας -έως την έκδοση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ- τις διαδικασίες αδειοδότησης αιολικών σταθμών και έκδοσης αδειών επέμβασης στις περιοχές Natura 2000 και όπου εκκρεμούν προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας”.