Οικονομικά και τεχνικά θέματα στην αυριανή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 23/8 και ώρα 18.00′, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού β΄ τριμήνου 2017. Εισηγητές οι κ.κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος και Χριστάκος Σταύρος.

2. Περί της εκκαθάρισης της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Πάρνωνα – Ταϋγέτου. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

3. Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

4. Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο ΔΚ Νεάπολης”. (Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

5. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Νεάπολης”. (Κουτσονικολής Χαρ.)

6. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Προστασία οικισμού Αγίου Νικολάου από κατολισθήσεις”. (Κουτσονικολής Χαρ.)

7. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγίου Νικολάου”. (Κουτσονικολής Χαρ.)

8. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Μεσοχωρίου και ΔΔ Φαρακλού”. (Κουτσονικολής Χαρ.)

9. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Προστασία οικισμού ΔΔ Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις”. (Κουτσονικολής Χαρ.)

10. Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση παραλιακού δρόμου οικισμού Πλύτρας ΔΔ Παπαδιανίκων”. (Σουρλάς Ιωάννης)

11. Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση τμήματος δημοτικού δρόμου οικισμού Πλύτρας ΤΚ Παπαδιανίκων. (Σουρλάς Ιωάν.)

12. Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Ασωπού”. (Σουρλάς Ιωάν.)

13. Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Μολάων και ΔΕ Ασωπού”. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

14. Περί διαγραφής οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους. (Χριστάκος Σταύρος)

15. Περί έγκρισης της αριθ. 21/2017 απόφασης του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας “ΚΕΠΠΕΔΜ”, η οποία αφορά τον καθορισμό αποζημίωσης προέδρου της “ΚΕΠΠΕΔΜ”. (δήμαρχος)

16. Περί έγκρισης της αριθ. 22/2017 απόφασης του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας “ΚΕΠΠΕΔΜ”, η οποία αφορά την έκθεση της “ΚΕΠΠΕΔΜ” για την τεκμηρίωση εσόδων και εξόδων. (Χαραμή Αλεξάνδρα)

17. Περί έγκρισης της αριθ. 24/2017 απόφασης του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας “ΚΕΠΠΕΔΜ”, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Χαραμή Αλεξ.)

18. Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του δήμου Μονεμβασίας. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)