Οικονομική ενίσχυση μελών του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Το Σάββατο 18 Ιουνίου στις 11 το πρωί θα διεξαχθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας.

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί η διανομή των επιταγών οικονομικής ενίσχυσης των μελών που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας. Το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί στα άπορα μέλη από το κονδύλι του ταμείου αλληλοβοήθειας του σωματείου θα ανέλθει στις 3.000 ευρώ, διαιρούμενο με τον συνολικό αριθμό των δικαιούχων. Για την κατάρτιση της λίστας των δικαιούχων θα πρέπει τα μέλη που επιθυμούν να προσκομίσουν οικειοθελώς τα προσωπικά τους στοιχεία προς έλεγχο στο γραφείο του σωματείου στη Σπάρτη (Κλεομβρότου 50) έως τις 31 Μαΐου, Πέμπτη ή Σάββατο, από τις 10.30′ έως τις 11.30′ πμ.

Τα απαραίτητα έγγραφα είναι:
• Πιστοποιητικό αναπηρίας ΚΕΠΑ ή ασφαλιστικού φορέα εν ισχύ.
• Εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου έτους ή υπεύθυνη δήλωση από την αρμόδια ΔΟΥ στην οποία να βεβαιώνεται πως ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση.
• Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.