Οι αγροτικές πληρωμές αυτής της εβδομάδας

opekepe

opekepe logo

Το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημέρωσε ότι κατά το χρονικό διάστημα από τις 7 Σεπτεμβρίου έως και σήμερα πραγματοποιήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πληρωμές συνολικού ύψους περίπου 45 εκατ. ευρώ.

Επίσης, για την τρέχουσα εβδομάδα γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθούν πληρωμές για τα ακόλουθα μέτρα:

Ολοκληρωμένη διαχείριση τεύτλων έτους 2012 (ξεκίνησαν οι πληρωμές σε δικαιούχους των νομών Καρδίτσας, Αλεξανδρούπολης, Πέλλας και Ημαθίας)

Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αγροτών, Μ113

ΟΠΑΑΧ (Δημόσια Έργα), Μ321 – Μ322 – Μ323

Δημόσια έργα στον δασικό τομέα, Μ125-226

Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, Μ123

Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, Μ123Α

ΟΠΑΑΧ (ιδιωτικά έργα), Μ313 , Μ311, Μ312

Leader 41-421-431

Τεχνική Βοήθεια, Μ511

Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων, M132

Γενετικοί πόροι, Μ214

Δασώσεις, Μ221

Νέοι Αγρότες, έτους 2009, Μ112

Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης Κοινής Οργάνωσης Αγοράς, Μ144

Σχέδια βελτίωσης, Μ121

Αλιεία

Εκκρεμότητες ΑΕΕ 2012

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής παρακαλούνται για την άμεση και συνεχή αποστολή παρτίδων προς πληρωμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς επισημαίνεται πως είναι διασφαλισμένοι τόσο οι αντίστοιχοι πόροι όσο και η διαχειριστική δυνατότητα του Οργανισμού να πραγματοποιήσει τις εν λόγω πληρωμές.