pezodromisi Sparti (4)

Την παρακάτω επιστολή με τις προτάσεις της επί της μελέτης κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στις κεντρικές οδούς της Σπάρτης απέστειλε προς τον οικείο δήμο η Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Βιοτεχνών – Εμπόρων Λακωνίας:

“Έπειτα από την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της διαβούλευσης και την πραγματοποίηση της ημερίδας της 25ης Σεπτεμβρίου 2016 με θέμα «Βιώσιμη αστική κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης», αλλά και ύστερα από ουσιαστική συζήτηση με τα σωματεία που εκπροσωπεί, η ομοσπονδία μας σας γνωστοποιεί τη θέση της σε σχέση με τις προτάσεις για την επίλυση των κυκλοφοριακών ζητημάτων που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια.

Αναμφισβήτητα η «Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στις κεντρικές οδούς της Σπάρτης και λοιπές επηρεαζόμενες οδούς» όπως αυτή συντάχθηκε από τη μελετητική ομάδα του κ. Βλαστού και η οποία ουσιαστικά προτάσσει την πεζοδρόμηση του μεγαλύτερου τμήματος του ιστορικού κέντρου της Σπάρτης -και δόθηκε στη δημοσιότητα τον περασμένο Ιούλιο-, και από τη δημοσίευση αυτής ακολούθησε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα διαβούλευσης -το οποίο μάλιστα παρατάθηκε κατά ένα μήνα έπειτα από σχετικό αίτημα των φορέων της πόλης- αποτέλεσε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για την ΟΕΒΕΛ και τα σωματεία επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων που αυτή εκπροσωπεί.

Ακριβώς λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος αλλά και των επιδράσεων/επιπτώσεων που μακροχρόνια θα προκύψουν από οποιασδήποτε μορφής κυκλοφοριακή παρέμβαση/ρύθμιση στη Σπάρτη, η ομοσπονδία μας προχώρησε, πέραν της διαβούλευσης και με άλλους φορείς, σε συναντήσεις με σωματεία-μέλη της και πολλούς ανθρώπους του εμπορικού/επιχειρηματικού κόσμου της Σπάρτης. Η ολοκλήρωση των διαβουλευτικών/διερευνητικών διαδικασιών έλαβε χώρα με τη διεξαγωγή συνεδρίασης διευρυμένου διοικητικού συμβουλίου, στο οποίο συμμετείχαν και αρκετοί εκπρόσωποι των σωματείων-μελών της ομοσπονδίας.

Αρχικά οφείλουμε να σας κάνουμε γνωστό πώς διαφωνούμε με το κύριο σενάριο όπως αυτό παρουσιάζεται από την ομάδα Βλαστού, γιατί το θεωρούμε ανέφικτο και ανεφάρμοστο για μια πόλη σαν τη Σπάρτη, αφού τόσο το μέγεθός της και ο μικρός πληθυσμός της αλλά και το πολεοδομικό της σχέδιο -στο οποίο περιλαμβάνονται και τα αρκετά φαρδιά πεζοδρόμια- δεν υπαγορεύουν την αναγκαιότητά του και δεν ευνοούν την υλοποίησή του.

Η μελέτη αυτή απλά παρουσιάζει κυρίως ένα σχέδιο πεζοδρόμησης της πόλης -το οποίο περιλαμβάνει αρκετά διαφορετικά σχέδια/υποσενάρια- χωρίς όμως να αναλύει τους λόγους που δημιουργούν το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη και τους οποίους είναι εύκολο να διαπιστώσει κάποιος εάν κινείται σε αυτή είτε με αυτοκίνητο είτε πεζός είτε με κάποιο άλλο μέσο μεταφοράς.

Η απουσία επαρκούς αστυνόμευσης, η άναρχη στάθμευση των αυτοκινήτων, η μη διάνοιξη περιμετρικών (αλλά και εντός πόλης) βασικών οδών που θα αποσυμφόριζαν το κέντρο της πόλης από μεγάλο όγκο οχημάτων, η μη ύπαρξη επαρκών και νόμιμων χώρων στάθμευσης κοντά στο κέντρο της, η απουσία κόμβων και φωτεινών σηματοδοτών σε καίρια σημεία στα οποία -κυρίως τις ώρες αιχμής- η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη είναι οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν σε κυκλοφοριακό πρόβλημα.
Συνήθως προσπαθούμε πρώτα να διορθώσουμε τις αιτίες και στη συνέχεια, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο, προχωράμε σε δραστικότερες παρεμβάσεις και λύσεις!

Επιπροσθέτως στη μελέτη αυτή δε γίνεται κατανοητό και με σαφήνεια το πού και πώς θα εξευρεθούν χώροι στάθμευσης για τα αυτοκίνητα που βρίσκονται σταθμευμένα στο προς «πεζοδρόμηση» τμήμα της πόλης, τα περισσότερα από τα οποία είναι των μόνιμων κατοίκων των οδών αυτών· δε λαμβάνεται υπόψη το γεγονός πως οι περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες βρίσκονται εντός του κέντρου και δεν αποσαφηνίζεται με ποιον τρόπο θα εξασφαλιστεί η προσέγγιση μεγάλων τουριστικών λεωφορείων στα ξενοδοχεία, καθώς δεν λαμβάνεται υπόψη η πληθώρα και η ανομοιομορφία των εμπορικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στο κέντρο της πόλης. Επιπλέον δε γίνεται λόγος για αναπλάσεις, και, κυρίως, δεν αναφέρεται κόστος και χρόνος υλοποίησης.

Ανάμεσα στα άλλα δε γίνεται λόγος για τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που θα επιφέρουν οι κυκλοφοριακές αυτές ρυθμίσεις και αλλαγές από τη μετατόπιση του φόρτου της κυκλοφορίας στις συλλεκτήριες οδούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ανάπλαση της οδού Λεωνίδου, η οποία, αν και εξομάλυνε σε σημαντικό βαθμό την κίνηση και ροή των οχημάτων σε σχέση με το παρελθόν, οδήγησε, στην καλύτερη των περιπτώσεων, σε μεγάλη απώλεια πελατών στις επί της οδού επιχειρήσεις (άρα και εισοδημάτων), σύμφωνα με -μη δημοσιεύσιμα (προσωπικά δεδομένα)- στοιχεία του προέδρου της Ένωσης Λογιστών και Φοροτεχνικών Λακωνίας.

Τέλος η εφαρμογή αυτής της μελέτης μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό της πόλης από τη χρηματοδότηση ενός σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Πέρα από τη διαφωνία μας όμως, θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε επιγραμματικά και τις δικές μας προτάσεις όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέσα από το διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων και οι οποίες έχουν ως στόχο τόσο το να δώσουν ιδέες για παρεμβάσεις στα κυκλοφοριακά προβλήματα της Σπάρτης, με στόχο την αρμονική συνύπαρξη πεζών, ποδηλάτων, αυτοκινήτων και όλων των μεταφορικών μέσων, όσο και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης.

Καταρχάς:
• Εφαρμογή των κανόνων κυκλοφορίας με την αστυνόμευση των κεντρικών οδών της Σπάρτης στις οποίες παρουσιάζεται εντονότερα το κυκλοφοριακό ζήτημα.
• Επαναφορά του συστήματος της ελεγχόμενης στάθμευσης.
Κατά την άποψή μας η έλλειψη αστυνόμευσης στο κέντρο της πόλης και η μη εφαρμογή των κανόνων κυκλοφορίας οδηγούν στην άναρχη στάθμευση των οχημάτων (διπλοπαρκάρισμα), με αποτέλεσμα τη διεξαγωγή στρεβλών ή και αναληθών συμπερασμάτων ως προς την αντιμετώπιση των οχημάτων και των πεζών.

Περαιτέρω:
• Διάνοιξη της ευρύτερης Περιμετρικής στη διασταύρωση των οδών Ορθίας Αρτέμιδος και Πλαταιών (Πανεπιστήμιο) → Καλογωνιά → Γυθείου (S.M. ΑΒ Βασιλόπουλος), η οποία θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα τόσο για τη μείωση της κίνησης στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και της οδού Γυθείου όσο και για τους κατοίκους της περιοχής της Καλογωνιάς, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται να διασχίσουν ολόκληρο το κέντρο για να φτάσουν στον προορισμό τους.
Κρίνουμε επιτακτική την ανάγκη ο δήμος να ενεργήσει και να πιέσει προς κάθε κατεύθυνση για τη διάνοιξη όλων αυτών των οδών που αποτρέπουν τη διέλευση των οχημάτων από το κέντρο και οι οποίες θα καταστήσουν την πόλη μας λειτουργικότερη, ελκυστικότερη, πιο ανθρώπινη τόσο για τους μόνιμους κατοίκους της όσο και για τους τουρίστες/επισκέπτες.
• Η διάνοιξη της οδού συνεχεία της Εθνικής Αντιστάσεως στη συμβολή της με την οδό Όθωνος Αμαλίας και σύνδεσή της μέσω της οδού Βυζαντίου με την περιοχή του τέλους της οδού Λυκούργου, έργο που θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση του κέντρου από τα οχήματα από και προς τις περιοχές Μαγούλας, Μυστρά κλπ.
• Διάνοιξη περιμετρικής από το ύψος του «ΦΙΞ» προς την περιοχή της Μαγούλας – Μυστρά, κάτι που θα επιτρέψει στο να μη διέρχονται από το κέντρο της πόλης μεγάλα λεωφορεία προερχόμενα από Αθήνα και τα οποία έχουν προορισμό το Μυστρά.
• Επέκταση της οδού Λυκούργου, η οποία θα δώσει μια νέα ακόμη είσοδο στην πόλη και στις περιφερειακές οδούς της. Αυτό συνδυαζόμενο με τον υπό παράδοση δρόμο Σκούρα – Πυρί θα μειώσει την απόσταση, κυρίως όμως το χρόνο, τουλάχιστον κατά 10 λεπτά από τη Σπάρτη προς τη νότια Λακωνία.

Επιπλέον:
• Κατασκευή κόμβων ή και τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών όπου απαιτείται, όπως σε διασταυρώσεις οδών με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, με στόχο την αποφυγή της κυκλοφοριακής συμφόρησης αλλά και των τροχαίων ατυχημάτων, τα οποία δυστυχώς δεν είναι λίγα μέχρι σήμερα.
• Παρεμβάσεις -ενταγμένες σε πλαίσιο ανάπλασης- στις κεντρικές οδούς, ώστε να αποτρέπεται το διπλό -παράνομο- παρκάρισμα των οχημάτων, που, κατά κοινή ομολογία, έστω και για ελάχιστα λεπτά και από έναν μόνο οδηγό να συμβαίνει, αποτελεί και την κυριότερη γενεσιουργό αιτία της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
• Ουσιαστική ανάπλαση των πεζοδρομίων, όχι μόνο των δύο κεντρικών οδών αλλά και των υπολοίπων, ώστε, πέραν της βελτίωσης της αισθητικής και της λειτουργικότητας, να καταστούν προσπελάσιμα και για τα ΑμεΑ.
• Ανάπλαση των πλατειών και παρεμβάσεις στους παράπλευρους δρόμους αυτών, οι οποίες θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση των συνοικιών εκτός κέντρου.
• Βελτίωση των διαβάσεων πεζών με αποτρεπτικά τεχνικά μέσα για την ταχύτητα των αυτοκινήτων.
• Φυσικά η κατασκευή ποδηλατόδρομων δεν θα μπορούσε να λείψει από οποιαδήποτε πρόταση/ιδέα.

Η Σπάρτη είναι μια πόλη με πολλά πλεονεκτήματα, τα οποία αν αξιοποιηθούν κατάλληλα μπορούν να την καταστήσουν ελκυστική και επισκέψιμη.
Εν κατακλείδι, η πεζοδρόμηση, όπως αυτή παρουσιάστηκε και χωρίς την ύπαρξη μελέτης σκοπιμότητας, κόστους και επιπτώσεων, δε θα έπρεπε να είναι κατά την άποψή μας στις προτεραιότητες του δήμου τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Αντίθετα η δημιουργία ενός σύγχρονου αρχαιολογικού μουσείου στην πόλη, η ενοποίηση και η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, η αξιοποίηση των παραποτάμιων περιοχών σε συνδυασμό με την εκπόνηση και την εφαρμογή ενός ΣΒΑΚ θα συνέβαλαν καθοριστικά στον κοινό σκοπό, που είναι η κοινωνική, τουριστική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της Σπάρτης και της Λακωνίας”.