Οι απαντήσεις Αραχωβίτη στα ερωτήματα Δαβάκη για τις αποζημιώσεις στο Δήμο Ευρώτα

Απαντήσεις στα ερωτήματα του Θανάση Δαβάκη που αφορούν στις αποζημιώσεις που ζητούν οι παραγωγοί του δήμου Ευρώτα έδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στην ερώτησή του ο βουλευτής της ΝΔ ζητούσε -μεταξύ άλλων- να ενταχθούν οι πληγέντες παραγωγοί στο πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων ή εναλλακτικά να δοθεί κρατική ενίσχυση τύπου de minimis.

Στην απάντησή του ο υπουργός ενημερώνει ότι όσον αφορά στις ζημιές του 2018 που προκλήθηκαν στην ανωτέρω περιοχή κυρίως από τη χαλαζόπτωση του Σεπτεμβρίου (11/9/2018), αλλά και την ανεμοθύελλα που σημειώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2018 σε ελαιοκαλλιέργειες, καλλιέργειες εσπεριδοειδών κλπ, ότι διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισημάνσεις, έγιναν αναγγελίες και υποβλήθηκαν δηλώσεις. Το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων είναι σε εξέλιξη. Στη συνέχεια, θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς.

Σχετικά µε την ένταξη των ζημιών σε πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), όπως ζητούσαν οι παραγωγοί της περιοχής με έγγραφό τους, ο υπουργός απάντησε ότι σύμφωνα µε τα οριζόμενα στον κανονισμό ΚΟΕ, όταν η ζημιά οφείλεται αποδεδειγμένα σε θεομηνίες, δύναται να ενισχύεται µία γεωργική εκμετάλλευση, εφόσον το συγκεκριμένο ζημιογόνο αίτιο έπληξε µία ευρύτερη περιοχή µε αποτέλεσμα να ζημιωθούν οι υποδομές και οι εκμεταλλεύσεις της. Ωστόσο, σύμφωνα µε τα στοιχεία του υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Τρίπολης, οι ζημιές που προξενήθηκαν στις καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Ευρώτα αφορούν στην ηρτημένη παραγωγή και όχι στο φυτικό κεφάλαιο. Εξάλλου, και σύμφωνα πάντοτε µε τον κανονισμό ΚΟΕ και τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη γεωργία και τη δασοκομία, οποιοδήποτε κλιματικό φαινόμενο καλύπτεται και αποζημιώνεται κατά τη συνήθη πρακτική της ασφαλιστικής κάλυψης, όπως γίνεται µε τον ΕΛΓΑ, δεν μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα ΚΟΕ.

Στην απάντησή του ο κ. Αραχωβίτης αναφέρει ότι όσον αφορά στη δυνατότητα αποζημίωσης λόγω μειωμένης παραγωγής στις καλλιέργειες εξαιτίας της ακαρπίας, που ως γνωστόν δεν καλύπτεται από τον ΕΛΓΑ, δύναται, κατόπιν προϋποθέσεων που αναφέρονται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, να ενταχθεί σε πρόγραμμα ΚΟΕ και για τη σύνταξη του σχετικού φακέλου θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (πόρισμα επιστημονικής επιτροπής, επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία, πορίσματα περιφερειακών επιτροπών, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας τα οποία συλλέγονται από τις ΔΑΟΚ την επόμενη χρονιά της ζημιάς κλπ). Μετά τη σχετική επεξεργασία τους και εφόσον βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις, εθνικές και ενωσιακές, υποβάλλεται ο σχετικός φάκελος στα συναρμόδια υπουργεία και στην ΕΕ για έγκριση. Πληροφοριακά αναφέρεται ότι το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ Τρίπολης διενήργησε εκτεταμένες επισημάνσεις που αφορούσαν στην εξέλιξη των καλλιεργειών στα διάφορα στάδιά τους ως προς το μέγεθος της ζημιάς που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας της ακαρπίας.

Τέλος, όσον αφορά στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που ζητούσε ο κ. Δαβάκης, το ΥΠΑΑΤ απαντά ότι η Ελλάδα για την επταετία 2014-2020 μπορεί να χορηγήσει ενισχύσεις de minimis οι οποίες να µην ξεπερνούν το ποσό των 109.260.000 €. Επισημαίνεται, δε, ότι ένα μεγάλο μέρος του ποσού αυτού έχει ήδη διατεθεί για την κάλυψη ενισχύσεων που δόθηκαν σε διάφορες κατηγορίες παραγωγών που επλήγησαν από ζημιές (ζημιές ροδάκινων από το εμπάργκο της Ρωσίας, ζημιές από φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές, ασθένειες, ακρίδες κλπ).