Οι αρμοδιότητες των θεματικών αντιπεριφερειαρχών της Πελοποννήσου

Τους τομείς ευθύνης των θεματικών αντιπεριφερειαρχών Πελοποννήσου όρισε σήμερα με απόφασή του ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή:

⋅ Ο Αθανάσιος Γκίκας αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του Πρωτογενούς Τομέα (Αγροτική Οικονομία, Κτηνοτροφία, Αλιεία) και των Δασικών Πολιτικών,

⋅ Ο Περικλής Μαντάς τις αρμοδιότητες της Έρευνας, της Τεχνολογίας, της Ενέργειας, της Βιομηχανίας και των Θερμοκοιτίδων Επιχειρηματικότητας,

⋅ Η Κωνσταντίνα Νικολάκου τις αρμοδιότητες της Ανάπτυξης, των Υποδομών, των Μεταφορών, των Δικτύων και του Περιβάλλοντος,

⋅ Ο Άγγελος Παπαγγελόπουλος αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της Κοινωνικής Οικονομίας, της Τόνωσης της Απασχόλησης, της Αλληλεγγύης και της Χωροταξίας,

⋅ Η Ελένη Παναγιωτοπούλου τις αρμοδιότητες της Δημόσιας Υγείας, του Πολιτισμού και της Παιδείας και

⋅ Ο Γεώργιος Ρουμελιώτης τις αρμοδιότητες της Πολιτικής Προστασίας, των Οικοσυστημάτων και Αειφορίας, της Νέας Γενιάς και του Αθλητισμού.