Οι επτά βραβευμένες με “Γαλάζια Σημαία” ακτές του Δήμου Μονεμβασίας

Paxia Ammos Plytra

Για το 2016 η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης βράβευσε με Γαλάζια Σημαία επτά ακτές του δήμου Μονεμβασίας, και συγκεκριμένα τη Νεάπολη, τον Αρχάγγελο, την Πλύτρα/Παχιάμμο, τα Τηγάνια, της Μονεμβάσιας, το Πορί και τη Μεγάλη Άμμο.

Για να κερδίσει μια ακτή Γαλάζια Σημαία πρέπει να πληροί αυστηρά κριτήρια, που σχετίζονται με τους τέσσερις επόμενους άξονες:
• Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση
• Ποιότητα νερών κολύμβησης
• Περιβαλλοντική διαχείριση
• Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις

Όλες οι παραπάνω ακτές αξιολογήθηκαν και βραβεύθηκαν γιατί πληρούν αυστηρά ποιοτικά κριτήρια και παρέχουν αξιόλογες υποδομές στους λουόμενους. Έτσι, για μία ακόμη χρονιά, πιστοποιείται η ανωτερότητα των υδάτων κολύμβησης και η συνέπεια του δήμου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος ώστε να προσφέρονται στον λουόμενο και τον επισκέπτη του δήμου Μονεμβασίας καθαρές θάλασσες και ακτές μέσω ποιοτικών υπηρεσιών.