Οι θέσεις της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδας για το νέο “νόμο Κατσέλη”

Τη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης – θεσμών και τραπεζιτών αναφορικά με το σχέδιο νόμου για την προστασία της κύριας κατοικίας σχολιάζει η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδας, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου που εκπροσωπεί για το γεγονός ότι αυτή πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία φορέων εκπροσώπησης των δανειοληπτών.

“Παρότι στο νέο νόμο θα συμπεριληφθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας για τα ενυπόθηκα επιχειρηματικά δάνεια, ελάχιστοι είναι οι επιχειρηματίες που θα υπαχθούν σε αυτόν” σημειώνει η ΟΕΣΠ & ΝΔΕ, που ωστόσο κρίνει θετικά τα εξής σημεία:

• Στη ρύθμιση εντάσσονται και επαγγελματικά δάνεια με υποθήκη της πρώτης κατοικίας.

• Η ρύθμιση του δανείου θα γίνεται με επιτόκιο 2% και εξόφληση έως 25 έτη.

• Ετήσιο εισόδημα έως 12.500 ευρώ για άγαμο και έως 21.000 ευρώ για ζευγάρι προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί˙ μέχρι τρία (δηλαδή έως 36.000 ευρώ).

• Η επιδότηση θα γίνεται από το κράτος και θα αφορά το 1/3 της δόσης.

• Η υποβολή της σχετικής αίτησης θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας.

Πάντως η Ομοσπονδία θεωρεί αρνητικό το κούρεμα ενός δανείου να πραγματοποιείται όταν ξεπερνά το 120% της αξίας του ακινήτου, και προτείνει το κούρεμα να γίνεται όταν ξεπερνά την αξία του ακινήτου.

Αρνητικό σημείο επίσης, σύμφωνα με την ΟΕΣΠ & ΝΔΕ, “είναι το συνολικό ύψος του δανεισμού (συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιοποιημένων τόκων ή για το σύνολο των δανείων από άλλες τράπεζες) που έχει ως εξασφάλιση την πρώτη κατοικία, να μην υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ. Θα πρέπει να οριστεί μεγαλύτερο όριο δανείου έως τις 350.000 ευρώ περίπου”.

Στα αρνητικά επίσης συγκαταλέγει το ότι το σχέδιο νόμου δεν προβλέπει την προστασία της επαγγελματικής στέγης.

Η Ομοσπονδία προτείνει η προστασία της πρώτης κατοικίας για τα επιχειρηματικά δάνεια να μην προϋποθέτει αναγκαστική ρύθμιση προστασίας της κατοικίας ή της επαγγελματικής στέγης, “καθώς η κρίση στον επιχειρηματικό κόσμο συνεχίζεται και το μεγαλύτερο ποσοστό των δανειοληπτών βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας”.

Καλεί τέλος την κυβέρνηση να προβλέψει και για τους άνεργους και τους οικονομικά εξαθλιωμένους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ρυθμίσεις, ενώ τονίζει πως θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε ο δανειολήπτης να μπορεί να προσφεύγει στη δικαιοσύνη χωρίς να απαιτείται η προκαταβολή δόσης.