Οι καθηγητές του 3ου ΓΕΛ Σπάρτης διαμαρτύρονται για την κατανομή των μαθητών στα σχολεία

ΨΗΦΙΣΜΑ

καθηγητών του 3ου Γενικού Λυκείου Σπάρτης με θέμα την απόφαση Φ.19.1/3051/27-04-2017 των διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας:

Οι υπογράφοντες καθηγητές του 3ου ΓΕΛ Σπάρτης, ως εργαζόμενοι και παιδαγωγοί, διαμαρτυρόμαστε για τον τρόπο που έγινε η χωροταξική κατανομή των περιοχών ευθύνης των σχολείων της Σπάρτης, γιατί οδηγεί σε συρρίκνωση του σχολείου μας και εγείρει ερωτηματικά για τη βιωσιμότητά του τα επόμενα χρόνια.

Θεωρούμε ως ανεξήγητη και μη τεκμηριωμένη την απόφαση, διότι στερεί τη δυνατότητα στο σχολείο μας, που διαθέτει τις απαιτούμενες αίθουσες διδασκαλίας και κτιριακές υποδομές (εργαστήρια πληροφορικής και φυσικών επιστημών, αντισεισμική προστασία κ.ά.), να δημιουργήσει τρία τμήματα στην α’ τάξη (περιορίζοντας την περιοχή ευθύνης του σχολείου) και κατ’ επέκταση να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν ομάδες προσανατολισμού στη β’ και γ’ τάξη.

Επίσης πιστεύουμε ότι οι εκπαιδευτικοί και παιδαγωγικοί στόχοι που επικαλείται η παραπάνω απόφαση δεν επιτυγχάνονται όταν μαθητές που ο τόπος κατοικίας τους βρίσκεται κοντά στο 3ο ΓΕΛ αναγκάζονται να μετακινούνται σε διαμετρικά αντίθετο σημείο της πόλης για να φοιτήσουν σε άλλα λύκεια.

Ως έχοντες έννομο συμφέρον λόγω κινδύνου απώλειας της οργανικής μας θέσης, θεωρούμε αναγκαία την άμεση ανάκληση της απόφασης και την ισόρροπη κατανομή των μαθητών της α’ λυκείου στα λύκεια της πόλης, όπως άλλωστε προβλέπεται από το Π.Δ. 104/1979 άρθρο 12.

Επειδή ο μέγας διδάσκαλος και παιδαγωγός Σωκράτης απαντούσε στους μαθητές του «μηδενὶ ἄλλῳ πείθεσθαι ἢ τῷ λόγῳ», η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας τι απαντά στα ερωτήματα που ακολουθούν;

1. Η απόφαση επικαλείται «τα αποτελέσματα από τη διαβούλευση με τους προβλεπόμενους φορείς». Πότε έγινε; Ποιοι ακριβώς είναι οι προβλεπόμενοι αυτοί φορείς; Γιατί, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν κλήθηκαν ούτε γονείς ούτε εκπαιδευτικοί ούτε μαθητές. Και όλοι αυτοί αναρωτιόμαστε: Ποιοι αποφάσισαν για εμάς χωρίς εμάς;

2. Ως γνωστόν το 4ο Γυμνάσιο Σπάρτης συστεγάζεται με το 3ο ΓΕΛ. Η φυσική εκπαιδευτική πορεία της συντριπτικής πλειονότητας των μαθητών του 4ου Γυμνασίου είναι το 3ο ΓΕΛ. Γιατί λοιπόν αφού στο σχολικό συγκρότημα υπάρχει επάρκεια αιθουσών ώστε να λειτουργήσουν 9 τμήματα στο γυμνάσιο, εσείς περιορίζετε τον αριθμό σε 8 με την ως άνω απόφασή σας, αναγκάζοντας μαθητές που η κατοικία τους απέχει μερικές δεκάδες μέτρα από το σχολείο να διανύουν δεκαπλάσια απόσταση ώστε να φοιτήσουν σε άλλο σχολείο; Αυτό δεν οδηγεί σε αποδυνάμωση ολόκληρου του σχολικού συγκροτήματος και στην αναίτια ταλαιπωρία εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών;

3. Η διατυπωμένη άποψη ότι στο 3ο ΓΕΛ και στο 4ο Γυμνάσιο μπορούν να λειτουργήσουν επιπλέον τμήματα (πέραν των 2 στην α’ τάξη) με την πραγματοποίηση μετεγγραφών από άλλα σχολεία και όχι από την έναρξη του σχολικού έτους, δεν παραπέμπει ευθέως στην (ταξική) ιστορικά διαπίστωση περί πατρικίων και πληβείων; Ωσάν τα δύο παραπάνω σχολεία να λειτουργούν ως υποδοχείς ετερόκλητων μετεγγραφών στη σχολική περίοδο, κάτι σαν εβδομάδα υπολοίπων στην περίοδο των εκπτώσεων.

4. Γιατί κατά την άποψή σας, ενώ σε άλλα σχολεία παραχωρούνται από 3 αίθουσες παρακείμενου σχολείου σε καθένα (και καλώς γίνεται), στο 4ο Γυμνάσιο δεν μπορεί να παραχωρηθεί μια αίθουσα του συστεγαζόμενου 3ου ΓΕΛ (όπως συνέβη το σχ. έτος 2015-2016) ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης και ομαλή λειτουργία των δύο ανωτέρω σχολείων;

5. Τι εμποδίζει ώστε η κατανομή των μαθητών της γ’ τάξης του 3ου Γυμνασίου Σπάρτης να είναι ισομερής στα τρία λύκεια της πόλης και αυτή γίνεται μόνο στα δύο και μάλιστα κατόπιν κλήρωσης;

6. Η πρόσφατη απόφασή σας έχει δημιουργήσει μεγάλη και εύλογη ανησυχία, έως και αναστάτωση σε μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών και τούτο γιατί εμφανίζεται σφόδρα πιθανός ο κίνδυνος να μη δημιουργηθούν στο 3ο ΓΕΛ τμήματα όλων των ομάδων προσανατολισμού στις β’ και γ’ τάξεις, με αποτέλεσμα κάποιοι μαθητές να υποχρεωθούν να αλλάξουν ακουσίως σχολικό περιβάλλον στην πιο κρίσιμη για αυτούς σχολική περίοδο. Είναι αυτό ανθρωπίνως δίκαιο και παιδαγωγικά σωστό;

7. Και τελικά τι υπήρξε για τη λανθασμένη απόφαση: Λανθασμένη εισήγηση ή λανθασμένη εκτίμηση;

Τελειώνοντας, εκφράζοντας και τη διάχυτη απορία της συντριπτικής πλειονότητας της κοινής γνώμης της πόλης μας, θεωρούμε και ελπίζουμε ότι η σώφρων διοίκηση της ΔΔΕ, που εξασφάλισε τα τελευταία χρόνια την εύρυθμη διοίκηση των σχολείων, δεν θα επιτρέψει και αυτή τη φορά να διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία τους.

Οι καθηγητές

(ακολουθούν υπογραφές)