Οι μισθοί δημάρχων και περιφερειαρχών

lefta

Οι αντιμισθίες των αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν ως ακολούθως:

Περιφερειάρχης: 4.275 €

Αντιπεριφερειάρχες: 3.206,25 €

Δήμαρχοι άνω των 100.000 κατοίκων: 4.275 €

Δήμαρχοι 20.000 – 100.000 κατοίκων: 3.420 €

Δήμαρχοι κάτω των 20.000 κατοίκων: 2.565 €

Αντιδήμαρχοι άνω των 100.000 κατοίκων: 2.137,50 €

Αντιδήμαρχοι 20.000 – 100.000 κατοίκων: 1.710 €

Αντιδήμαρχοι κάτω των 20.000 κατοίκων: 1.282,50 €

Πρόεδροι περιφερειακού συμβουλίου: 1.125 €

Πρόεδροι δημοτικού συμβουλίου άνω των 100.000 κατοίκων: 900 €

Πρόεδροι δημοτικού συμβουλίου 20.000 – 100.000 κατοίκων: 720 €

Πρόεδροι δημοτικού συμβουλίου κάτω των 20.000 κατοίκων: 540 €

(με πληροφορίες από aftodioikisi.gr)