Οι νέες διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των υπηρεσιών

dimos Spartis logo

Οι υπηρεσίες του δήμου Σπάρτης μεταφέρθηκαν. Δείτε παρακάτω τις νέες διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικονωνίας:

Ευαγγελιστρίας 85-87

Ισόγειο

Πρωτόκολλο

27313 61218, 61219

Τμήμα Τουρισμού

27310 28166

Β’ Όροφος

Δημοτολόγια

27310 81866, 22226 εσωτ. 114

Ληξιαρχείο

27310 81866, 22226 εσωτ. 113

Τμ. Προσωπικού

27310 81866, 22226 εσωτ. 116, 117

Διευθυντής

2731 81866, 22226 εσωτ. 118

Πρόνοια

27310 81866, 22226 εσωτ. 121, 122, 123, 124

Γ’ Όροφος

Γραφείο Δημάρχου

27310 81866, 22226 εσωτ. 108, 109

Προγραμματισμός

27310 81866, 22226 εσωτ. 105, 106, 107

Δημ. Συμβούλιο

27310 81866, 22226 εσωτ. 103, 104

Γκορτσολόγου 61

Ισόγειο

Ταμείο

27313 61232

Μισθώματα

27310 27785

Πληροφορική

27313 61236, 61230, 61231

Ευαγγελιστρίας 91

Ισόγειο

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

27313 61254

Οικονομική Επιτροπή

27313 61264

Σχολικές Επιτροπές

27313 61267

Διά Βίου Μάθησης

27313 61225, 61265

Έσοδα

27313 61102, 61106

Ταμείο

27313 61104, 61105

Γραμματεία

27313 61107

Αντιδήμαρχος

27313 61101

Α’ Όροφος

Μισθοδοσία

27313 61114

Διπλογραφικό

27313 61122

Εντάλματα

27313 61116 – 61120

Προμήθειες

27313 61110, 61123

Πρώην Δημαρχείο Μυστρά

Γεωπόνοι

27313 61126 – 127, 61130 – 61131, 61133 – 61134

Άδειες Καταστημάτων

27313 61125

Διοικητήριο

Πολεοδομία

Γραμματεία

27313 63365

Διευθυντής

27313 63372

Τεχνικές Υπηρεσίες

Γραμματεία

2733 63364

Διευθυντής

27313 63200