Οι νέοι αντιδήμαρχοι Σπάρτης και οι αρμοδιότητές τους

Dimarxeio Spartis

Ο δήμαρχος Σπάρτης όρισε ως αντιδημάρχους τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους με θητεία από 7 Νοεμβρίου 2021 έως και 6 Νοεμβρίου 2022:

Ως έμμισθοι αντιδήμαρχοι ορίζονται οι ακόλουθοι:

1. Σπυρίδων Μοιράγιας (αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Υπηρεσιών Δόμησης)
2. Γεωργία Δεδεδήμου (αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεμάτων & Ανάπτυξης)
3. Γεωργία Ζαχαράκη – Αναστασοπούλου (αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιώ, Τουριστικής Ανάπτυξης & Κοινωνικής Πολιτικής)
4. Χρήστος Κανακάκος (αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης)
5. Αθανάσιος Καρλαύτης (αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Δημοτικής Αστυνομίας & Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων)
6. Δημήτριος Καπονικολός (αντιδήμαρχος Καθαριότητας)

Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Υπηρεσιών Δόμησης Σπυρίδων Μοιράγιας. Όταν εκείνος πουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκούνται από την αντιδήμαρχο Οικονομικών Θεμάτων & Ανάπτυξης Γεωργία Δεδεδήμου.