Οι νέοι αντιδήμαρχοι Σπάρτης και οι αρμοδιότητές τους μέχρι το 2019

Ο δήμαρχος Σπάρτης όρισε ως αντιδημάρχους τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, με θητεία από 2 Μαρτίου 2017 έως και 31 Αυγούστου 2019:
1. Δημήτριο Αποστολάκο του Νίκωνα (οικονομικές υπηρεσίες)
2. Παναγιώτη Αργυρόπουλο του Ευστρατίου (τεχνικές υπηρεσίες – υπηρεσίες δόμησης)
3. Χρίστο Πλειώτα του Παναγιώτη (διοικητικές υπηρεσίες)
4. Βασίλειο Σκρουμπέλο του Βασιλείου (υπηρεσία καθαριότητας)
5. Νικόλαο Φλώρο του Σπυρίδωνα (τμήμα πολιτικής προστασίας και έκτακτων αναγκών)
6. Γεώργιο Κονίδη του Βασιλείου (αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Φάριδος).

Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Δημ. Αποστολάκος. Όταν και εκείνος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα δημάρχου θα ασκούνται από τον Παν. Αργυρόπουλο.