Οι νέοι αντιδήμαρχοι Σπάρτης και οι αρμοδιότητές τους μέχρι το 2021

Ο δήμαρχος Σπάρτης όρισε ως αντιδημάρχους τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους με θητεία από 1 Οκτωβρίου 2020 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021:

Ως έμμισθοι αντιδήμαρχοι ορίζονται οι ακόλουθοι:

1. Γεωργία Δεδεδήμου (αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεμάτων & Ανάπτυξης)
2. Γεωργία Ζαχαράκη – Αναστασοπούλου (αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης & Κοινωνικής Πολιτικής)
3. Θεμιστοκλής Πατσιλίβας (αντιδήμαρχος Διοικητικών Θεμάτων)
4. Χρήστος Κανακάκος (αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Διαχείρισης Κοιμητηρίων, Λαϊκών & Υπαίθριων Αγορών.
5. Δημήτριος Καπονικολός (αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Υπηρεσιών Δόμησης)
6. Αθανάσιος Καρλαύτης (αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών & Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων)

Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί, η αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεμάτων & Ανάπτυξης Γεωργία Δεδεδήμου. Όταν εκείνη
απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκούνται από την αντιδήμαρχο Τουριστικής
Ανάπτυξης & Κοινωνικής Πολιτικής, Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου.

Ο δήμαρχος Πέτρος Δούκας όρισε επιπλέον ως άμισθο αντιδήμαρχο τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο Γεώργιο Κονίδη και του μεταβιβάζει τον συντονισμό των κοινοτήτων του δήμου, και πιο συγκεκριμένα:

  • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και δραστηριοτήτων του δήμου στα όρια των Κοινοτήτων.
  • Την παρακολούθηση της καθημερινότητας και την επίλυση προβλημάτων των κοινοτήτων και οικισμών, σε συνεργασία με τους προέδρους.