Οι νέοι πυροσβεστικοί διοικητές σε Λακωνία και Σπάρτη

Με απόφαση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, προήχθη στο βαθμό του πυράρχου και ορίστηκε διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών νομού Λακωνίας ο πύραρχος Γεώργιος Αλικάκος του Σταύρου. Ο πύραρχος γεννήθηκε το 1967 στη Βασιλική Λακωνίας και είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών.

Το 1994 κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα και το 2001 αποφοίτησε από την Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Κατά την διάρκεια της θητείας του υπηρέτησε στον 2o Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, στην ΠΥ Σπάρτης, στην ΠΥ Χαλκίδας (Πυρ/κό Κλιμάκιο Κύμης), στο Ανακριτικό Γραφείο Διοίκησης Αθηνών, στο 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, στην ΠΥ Ελευσίνας, στην ΕΜΑΚ, ενώ διετέλεσε καθηγητής στην Πυροσβεστική Ακαδημία και διευθυντής στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Επίσης, σύμφωνα με απόφαση της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου ορίστηκε νέος διοικητής της ΠΥ Σπάρτης ο αντιπύραρχος Διαμαντής Τσολομίτης του Κωνσταντίνου. Ο αντιπύραρχος γεννήθηκε το 1970 στο Γεράκι Λακωνίας και είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.

Το 1996 κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα και το 2001 αποφοίτησε από την Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το βαθμό του ανθυποπυραγού. Επίσης είναι πτυχιούχος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου.