Οι νεότερες εξελίξεις για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης

Τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της γενικής γραμματέως του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ευρεία σύσκεψη για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του νέου αρχαιολογικού μουσείου της Σπάρτης.

Στη συνάντηση, στην οποία προήδρευε η γεν. γραμματέας του υπουργείου κ. Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη, συμμετείχαν μέλη της ομάδας εργασίας για την εκπόνηση των προδιαγραφών της μελέτης ανέγερσης του μουσείου.

Μετά τις ανασκαφές στο οικόπεδο, τις οποίες χρηματοδότησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου και έγιναν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, αποφασίστηκε από το υπουργείο −μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου− να διατηρηθούν ορατές οι αρχαιότητες δυτικά του διατηρητέου κτιρίου Χυμοφίξ και σε κατάχωση εκείνες στο ανατολικό και νότιο τμήμα του οικοπέδου. Με βάση τα δεδομένα αυτά συζητήθηκε στη σύσκεψη η ενδεικνυόμενη από αρχαιολογικής πλευράς χωροθέτηση του νέου μουσείου στο οικόπεδο και οι λόγω των επιτοπίων αρχαιοτήτων δεσμεύσεις στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Επειδή οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας έκριναν οριακά επαρκή το χώρο του οικοπέδου που προτάθηκε από το υπουργείο για το νέο κτίριο, ζήτησαν αυτός να διευρυνθεί, με σεβασμό πάντα στη διατήρηση των αρχαιοτήτων, ώστε να δοθεί μεγαλύτερη ελευθερία στους αρχιτέκτονες που θα συμμετάσχουν στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό να σχεδιάσουν ένα κτίριο που θα αποτελεί τοπόσημο για την πόλη.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι έχει συνταχθεί το τοπογραφικό του χώρου με τη χάραξη των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης από το δήμο Σπάρτης της απαιτούμενης τροποποίησης του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, που απαιτείται για την καλύτερη εξυπηρέτηση του μουσείου.

Οι εκπρόσωποι του υπουργείου ενημέρωσαν εξάλλου ότι προχωρά η επεξεργασία του μουσειολογικού προγράμματος και η εξ αυτού προσαρμογή του κτιριολογικού προγράμματος, αλλά τα θέματα αυτά δεν είχαν ακόμα φθάσει σε βαθμό ωρίμανσης τέτοιο που να τεθούν σε συζήτηση κατά τη σύσκεψη. Από τους εκπροσώπους της Περιφέρειας ζητήθηκε να δοθεί ιδιαίτερο βάρος κατά τη μουσειολογική αφήγηση στην περίοδο ακμής της αρχαίας Σπάρτης κατά την περίοδο των κλασσικών χρόνων, όταν η Σπάρτη ήταν μία από τις δύο κυρίαρχες πόλεις-κράτη της Ελλάδας μαζί με την Αθήνα, μολονότι αναγνώρισαν τη δυσκολία ότι τα αρχαιολογικά ευρήματα είναι δυσανάλογα μικρά σε σχέση με την αίγλη και την ισχύ που είχε τότε η πόλη. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατέστησε σαφές πως θεωρεί το έργο ως μια μεγάλη αναπτυξιακή παρέμβαση για την ευρύτερη περιοχή, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση στο νέο μουσείο να αξιοποιηθεί η διεθνής φήμη που έχει ήδη η αρχαία Σπάρτη, η δε υλοποίηση να γίνει με τέτοιον τρόπο που θα εξασφαλίζει τη μελλοντική επισκεψιμότητα, επομένως και τη βιωσιμότητά του.

Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν ότι θα γίνει μία νέα συνάντηση στα μέσα Δεκεμβρίου για να συζητηθούν τα θέματα που θα έχουν τύχει περαιτέρω επεξεργασίας.