Οι οδηγοί ταξί τοποθετούνται για τη μεταφορά μαθητών

taxi Sparti

taxi Sparti

Σε συνέχεια του από 10 Σεπτεμβρίου ενημερωτικού δελτίου τους, το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Σπάρτης και Υπολοίπου Ν. Λακωνίας, το Σωματείο Ταξί Γυθείου, το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί και Αγοραίων “Ο Ευρώτας”, η Ένωση Λακώνων Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ε.Λ.Ι.Α. και οι Κοινοπραξίες Ταξί Σπάρτης και Μέσα Μάνης γνωστοποιούν και τα ακόλουθα:

“Την άποψή μας για τους λόγους που δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και δεν υπήρξε συμμετοχή φυσικών και νομικών προσώπων που κατέχουν ή εκμεταλλεύονται Ε.Δ.Χ. αυτ/τα ταξί στο Διεθνή και στους πρόχειρους Διαγωνισμούς για την μεταφορά μαθητών, τους έχουμε εξηγήσει -επαρκώς ελπίζουμε- σε κάθε Αρμόδιο και σε κάθε ενδιαφερόμενο μαθητή, γονέα, εκπαιδευτικό κ.λπ. Τους έχουμε γνωστοποιήσει αναλυτικά και με παρατιθέμενα παραδείγματα με σχετική επιστολή μας και στον Υπουργό Εσωτερικών και μια προσεκτική ανάγνωση ο καθείς καλοπροαίρετος και δίκαιος άνθρωπος θα αντιληφθεί το απόλυτα δικαιολογημένο των διαμαρτυριών μας.

Μια επιγραμματική αναφορά/σύνοψη του κυριότερου λόγου μη συμμετοχής σε διαγωνιστικές διαδικασίες, επικαιροποιημένη και με τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, κρίνεται επιβεβλημένη και με το παρόν ενημερωτικό.

Η εφαρμογή δυσμενούς μαθηματικού τύπου από την Περιφέρεια Πελοποννήσου (η μόνη στη Χώρα) για τον καθορισμό ανώτατης τιμής σε όλα τα δρομολόγια που προβλέπεται να εκτελούνται με Ε.Δ.Χ. αυτ/τα αποτέλεσε και αποδείχτηκε ότι ήταν μια εξαιρετικά μεγάλη αστοχία για την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Σε μια περιοχή που η διασπορά (έδρα) των υπαρχόντων ταξί, η χωροταξική λειτουργία των σχολικών μονάδων, ο σχεδιασμός των δρομολογίων είναι οι κυριότερες εκ’ των αιτιών που παράγουν πολλά άφορτα χιλιόμετρα προκειμένου να προσεγγίσει ένα ταξί για να εκτελέσει ένα δρομολόγιο· αναλυτικότερα τι σημαίνει τούτο: η αποζημίωση ενός δρομολογίου υπολογίζεται από την επιβίβαση του πρώτου μαθητή και μέχρι τη σχολική μονάδα (και αντίστροφα). Τα χιλιόμετρα που διανύονται προκειμένου να μεταβεί το προσφορότερο μέσο, το πλησιέστερο ταξί στην περίπτωσή μας, είναι άφορτα και φυσικά δεν υπολογίζονται για την διαμόρφωση της αποζημίωσης. Εξ’ αυτού λοιπόν ο σχετικός μαθηματικός τύπος που δίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό αποζημίωσης περιλαμβάνει συντελεστές που, δυνητικά, «προβλέπουν» τα άφορτα χιλιόμετρα και εξομαλύνουν σε κάποιο βαθμό την αποζημίωση. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των δρομολογίων με ταξί στη Λακωνία τέτοια δρομολόγια είναι. Το ταξί ξεκινά από πολλά χιλιόμετρα μακριά για να μετρήσει και να αποζημιωθεί για λίγα άφορτα. Αντί λοιπόν του προβλεπόμενου μαθηματικού τύπου που «βοηθά» κάπως αυτά τα δρομολόγια η Περιφέρεια οριζόντια υπολόγισε όλα με τον εξαιρετικά δυσμενή μαθηματικό τύπο που εξαφανίζει σχεδόν αμέσως το μπόνους των άφορτων χιλιομέτρων και πλήττει κυρίως τα μεσαία δρομολόγια που αποτελούν το 70% επί του συνόλου των δρομολογίων, των οποίων την εκτέλεση καθιστά εξαιρετικά ασύμφορη αφού παράγει από ελάχιστο έως μηδενικό κέρδος.

Ένας πίνακας με τέσσερα δρομολόγια από διάφορα σχολεία της Λακωνίας και άμεσα θα γίνει αντιληπτή η αδικία και ο παραλογισμός.

 pinakas

Αν επιχειρήσουμε με έναν πρόχειρο υπολογισμό της αγοράς για να βρούμε ένα ελάχιστο κέρδος και παίρνοντας παράδειγμα το πρώτο στον πίνακα δρομολόγιο θα δούμε ότι για την επιβαλλόμενη αποζημίωση των 30,09 € (για τα δυο δρομολόγια) το ταξί θα εκτελέσει 30 έμφορτα χιλιόμετρα και 30 άφορτα (15 km από Σπάρτη μέχρι Σελλασία επί 2 φορές – μετάβαση στο σχολείο και αποχώρηση). Τα συνολικά χιλιόμετρα που απαιτούνται για την εκτέλεση και των δυο δρομολογίων (και με την επιστροφή του ταξί στην Σπάρτη) είναι εκατόν είκοσι χιλιόμετρα 120 km. Το κόστος του καυσίμου είναι για ένα μέσο αυτοκίνητο είναι, κατά μέσο όρο 12 λεπτά το χιλιόμετρο ήτοι: 120 km x 0,12 € = 14,4 ευρώ για καύσιμα μόνο. Κατά μέσο όρο 0,08 λεπτά ανά χιλιόμετρο είναι όλα τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα ενός ταξί (λάστιχα, φθορές, service, ποσό αντικατάστασης κ.λπ), εξαιρουμένης της δαπάνης για ασφαλιστική κάλυψη, ήτοι: 120 x 0,08 = 9,6 ευρώ. Συνεπώς 14,4 + 9,6 = 24,00 €. 30,09 – 24,00 = 6,9 – 1,1 € (φόροι υπέρ τρίτων τιμολογίου) = 5,8 €. Και αυτό το 5,8 φορολογείται με 26%, οπότε το καθαρό ποσό που προκύπτει είναι τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά (4,30 €), το κέρδος περίπου από την εκτέλεση 120 χιλιομέτρων· και αν αφαιρέσει κάποιος την αμοιβή της απασχόλησης του οδηγού του ταξί δεν προκύπτει κανένα μα κανένα απολύτως κέρδος. Το ίδιο περίπου, αντίστοιχα, ποσό κέρδους προκύπτει και για το δεύτερο δρομολόγιο του πίνακα, δρομολόγιο μαθητών με ειδικές ανάγκες, όπου το ταξί ξεκινά απ’ το Γύθειο για την εκτέλεσή του απ’ τις Αιγιές στην Μελιτίνη (και αντίστροφα). Αυτά τα αποτελέσματα κέρδους (δηλαδή μηδενικό έως ελάχιστο) παράγει ο άδικος και εξαιρετικά προβληματικός μαθηματικός τύπος που οριζόντια εφάρμοσε η Περιφέρεια μη αντιμετωπίζοντας κάθε δρομολόγιο ή ομάδες δρομολογίων με τις ιδιομορφίες που αυτό ή αυτά έχουν.

Δεν θα παραθέσουμε άλλες μαθηματικές πράξεις· όλα τα δρομολόγια με ταξί λίγο περισσότερο λίγο λιγότερο μηδενικό έως ελάχιστο κέρδος ανά δρομολόγιο προσφέρουν με την επιβολή του συγκεκριμένου μαθηματικού τύπου. Ο αμερόληπτος, καλοπροαίρετος και δίκαιος πολίτης θα αντιληφθεί την αδικία που έχει διαπραχθεί εις βάρος μας. Εν πάση περιπτώσει, όμως, η αποδοχή και κατανόηση η μη των ισχυρισμών μας είναι δευτερευούσης σημασίας ζήτημα σε σχέση με την αναγκαιότητα της συντομότερης αποκατάστασης της μεταφοράς των μαθητών με ταξί.

Δεν επιθυμούμε την αντιπαράθεση με κανέναν εκ των Διοικούντων της Περιφέρειας· θα αναφερθούμε όμως σε ανακρίβειες και ισχυρισμούς που ακούσθηκαν δημόσια από επίσημα χείλια και, ασφαλώς, αποτελούν ψέματα.

Η προϋπολογισθείσα κοστολόγηση για τα δρομολόγια με ταξί για τις 110 ημέρες δεν είναι 1.200.000,00 € όπως με έπαρση και επιμονή αναφέρθηκε δημόσια και ότι εμείς τάχα τα κλωτσάμε, αλλά 764.000,00 €. Και αν απ’ αυτό το ποσό αφαιρεθούν κάποια δρομολόγια που γίνονται με λεωφορεία και βρίσκονται σ’ αυτόν τον πίνακα το ποσό είναι λίγο παραπάνω από 700.000,00. Περαιτέρω η επικαιροποίηση των στοιχείων είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα μειώσει κατά πολύ το κόστος δεδομένου ότι για διάφορους λόγους υπάρχουν πολλές αποκλίσεις από τις πραγματικές εναπομένουσες ανάγκες μεταφοράς σε σχέση με τον περασμένο Απρίλιο που δόθηκαν τα συγκεκριμένα στοιχεία. Δεύτερη ανακρίβεια είναι ότι ο εφαρμοσθείς μαθηματικός τύπος έχει επιβληθεί από το Υπουργείο και κάθε δαπάνη πάνω απ’ αυτόν τάχα δεν θα πληρωθεί. Τίποτε ποιο ανακριβές. Πρώτον ο μέγιστος και μόνο αυτός μαθηματικός τύπος προβλέπεται και αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση και απ’ αυτού μπορούν να επιβληθούν ποσοστιαίες μειώσεις σε δρομολόγια που κρίνεται συμφέρουσα η εκτέλεσή τους. Το Δημόσιο, το Ελεγκτικό Συνέδριο και κάθε Επίτροπος οφείλει να πληρώσει κάθε δαπάνη που δεν ξεπερνά ποσό απ’ αυτό που παράγεται απ’ την εφαρμογή μέχρι του μέγιστου του μαθηματικού τύπου και εφόσον δεν ξεπερνά την δαπάνη της παρελθούσας σχολικής χρονιάς. Εμείς καταθέσαμε συμβιβαστική πρόταση που υπερκαλύπτει στο διπλάσιο την απαίτηση του Κράτους για μείωση κατά 6,25% σε σχέση με πέρυσι, απαίτηση που πήρε πίσω το ίδιο το Κράτος αφού με την τροπολογία που ψηφίστηκε τέθηκε ως όριο και προϋπόθεση να μην ξεπερνά το κόστος την προηγούμενη χρονιά.

Την περασμένη Πέμπτη 11η Σεπτεμβρίου, ημέρα του Αγιασμού, σε Σχολείο της Σπάρτης, σε πηγαδάκι επισήμων αναφέρθηκαν ορισμένοι με υποτιμητικά λόγια για τους μεταφορείς ταξί και για την «αναισθησία και αναλγησία» που επιδείξαμε τάχα, μη μεταφέροντας τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Μας ανέφεραν ως κοινωνική ομάδα (μη αναγνωρίζοντάς μας καν το δικαίωμα να λειτουργούμε -έστω στο ελάχιστο- και ως επαγγελματική ομάδα) που έχουμε πουλήσει την ψυχή μας και την καρδιά μας και ότι έχουμε στοχεύσει σε ιδιοτελή ζητήματα μη επιδεικνύοντας κοινωνική αλληλεγγύη, συμβάλλοντας μάλιστα και στην προσπάθεια ορισμένων για την αποσύνθεση της κοινωνικής συνοχής. Τους απαντούμε σε χαμηλούς τόνους ότι αυτά που μας πρόσαψαν δεν συμμερίζονται στο ελάχιστο οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί αυτών των μαθητών για τους οποίους όλοι οι εμπλεκόμενοι μεταφορείς έχουν δώσει την ψυχή τους χρόνια τώρα. Ας απευθυνθούν και να ρωτήσουν, αυτοί που μας προσέλαβαν, τον παριστάμενο στο πηγαδάκι Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ.κ. Ευστάθιο για το δείκτη κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς των ανθρώπων του ταξί στα Ιδρύματα της Πόλης τα τελευταία χρόνια.

Εχθές Τετάρτη ενώ είχαμε σε εξέλιξη ραντεβού με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόφιλο Λεονταρίδη στην Αθήνα, την ίδια ώρα, η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας είχε προκαλέσει διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους ίδιους ακριβώς όρους και τις ίδιες ασύμφορες τιμές, χωρίς να κάνει δεκτή ουδεμία συμβιβαστική πρόταση απ’ αυτές που είχαμε καταθέσει τις προηγούμενες ημέρες, καίτοι η τελευταία ρύθμιση της έδινε απόλυτα το δικαίωμα τροποποίησης των όρων. Με ανακοίνωσή της αργά εχθές καλεί τους γονείς να αιτηθούν το επίδομα της μεταφοράς. Παγκόσμια πρωτοτυπία. Μια Περιφέρεια που το κεντρικό Κράτος της δίνει το νομοθετικό πλαίσιο και τα χρήματα, αυτή προσπαθεί να «στραγγαλίσει» τους ανθρώπους της. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμερίζεται και αναγνωρίζει επίσημα το δίκαιο της διαμαρτυρίας των μεταφορέων λεωφορειούχων τουριστικών της Θεσσαλονίκης. Η δική μας το καταπατά και επιπλέον μας συκοφαντεί.

Ο Κλάδος μας έχει πληγεί όσο κανένας άλλος από την οικονομική δυσπραγία των πολιτών. Η Περιφέρεια είναι βέβαιο ότι έχει απέναντί της και συνδιαλέγεται με «οικονομικά πτώματα» όπως είναι και άλλοι κλάδοι επαγγελματιών, καθώς και εργαζόμενοι, αγρότες, δημ. Υπάλληλοι κ.λπ.· όλοι εμείς έχουμε ισοπεδωθεί από την μνημονιακή πολιτική των τελευταίων ετών. Θα διατηρήσουμε όμως την αξιοπρέπεια μας ως επαγγελματίες, ως πολίτες, ως άνθρωποι. Ήδη σήμερα ενημερώσαμε τον Δήμαρχο Σπάρτης και την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο· τις επόμενες ημέρες θα επιδιώξουμε συνάντηση με το Προεδρείο και τους επικεφαλής των Παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 13.00, εκπρόσωποί μας θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου στο γραφείο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Λακωνίας (Λυκούργου 61 Σπάρτη – κάτω από τον Άγιο Νίκωνα).

Ασφαλώς και επαναλαμβάνουμε ότι ανά πάσα στιγμή βρισκόμαστε στη διάθεση των Αιρετών και Υπηρεσιακών Αρχών της Περιφέρειας Πελοποννήσου και κάθε άλλου εμπλεκόμενου για οποιαδήποτε συνεργασία και διαβούλευση για την εξεύρεση δίκαιας, ισότιμης και -έστω ελάχιστα- συμφέρουσας λύσης στο θέμα της συμμετοχής μας στην μεταφορά μαθητών”.