Τριχείλης: “Οι πολίτες δεν έχουν να δώσουν 100 ευρώ ανά δόση”

Trixeilis Hraklis

Trixeilis Hraklis

Ο δήμαρχος Μονεβασίας Ηρακλής Τριχείλης, με επιστολή του προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), επισημαίνει την ανάγκη να τεθούν ευνοϊκότεροι όροι στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών και να δοθεί η δυνατότητα νέας ενιαίας ρύθμισης των οφειλών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι δημότες που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των δήμων ρυθμίζονταν έως τις 30/11/2014 με ένα σύνθετο καθεστώς, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014, όπου στην παράγραφο 1 εδάφιο β τίθεται και η προϋπόθεση η δόση να μην είναι μικρότερη των 100 ευρώ.

Ο κ. Τριχείλης επισημαίνει ότι “για να εισπράξουμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, προσπαθήσαμε να πείσουμε τους δημότες να υπαχθούν στην περίπλοκη αυτή ρύθμιση, υπάρχει δε μεγάλη δυσκολία καταβολής της κατώτατης μηνιαίας δόσης των 100 ευρώ, η οποία είναι πολύ υψηλή, όταν όλοι αυτοί βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση.

Οι οφειλές αυτές προς το δήμο μας, στη συντριπτική πλειονότητα, αφορούν στην ύδρευση. Ο δήμος μας, όπως και πολλοί άλλοι δήμοι, δεν έχει ΔΕΥΑ. Περιέργως, με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4304/2014, οι αντίστοιχες οφειλές προς τις ΔΕΥΑ ρυθμίζονται έως σαράντα δόσεις, με τη μικρότερη δόση, όχι 100, αλλά 40 ευρώ, με απόφαση του ΔΣ.

Έτσι είχαμε δυσμενέστερη ρύθμιση στους δήμους που δεν έχουν ΔΕΥΑ.

Η προαναφερόμενη ρύθμιση έως τις 30/11, έχει ήδη λήξει”.

Ο δήμαρχος Μονεμβασίας ζητά λοιπόν να δοθεί η δυνατότητα νέας ενιαίας ρύθμισης προς τους δήμους, που να προσομοιάζει με αυτή του δημοσίου, με χαμηλότερη δόση από τα 100 ευρώ, έτσι ώστε να διευκολύνει την ένταξη περισσότερων δημοτών με ληξιπρόθεσμες οφειλές.