Οι σταυροί της παράταξης του Γιάννη Μανώλη στη Λακωνία

Manolis Giannis

Manolis Giannis

Ζαγοριανάκος Ηλίας του Δημητρίου 273

Ηλιόπουλος Βασίλειος του Αθανασίου 171

Καργάκος Παναγιώτης του Γεωργίου 395

Κάρκα – Φαρλέκα Ελένη 1222

Μαστρογιαννάκου Σταματούλα του Κωνσταντίνου 205

Μπουραζάνη Σταμάτα-Μαρία του Λαμπρινού 136

Οικονομίδη Μαρία του Γεωργίου 118

Σπερνοβασίλης Ιωάννης του Κυριάκου 82