Οι σταυροί της παράταξης Τριχείλη

Trixeilis (front)

Trixeilis (front)

Εκλογική Περιφέρεια Ασωπού

Αλειφέρη Παναγιώτα 1628

Βλαχάκης Πιερρης 255

Κρητικού Μαρία 614

Μανωλάκος Ιωάννης 604

Παπαδάκης Πιερρης 964

Πολλάλης Δημήτριος 278

Σουρλας Ιωάννης 1461

Σπυριδάκου Θεοδούλη 984

Τομπρας Ανδριανός 104

Εκλογική Περιφέρεια Βοιών

 Γεωργακάκου Αικατερίνη 487

Δριβας Θεόδωρος 1030

Καλογερίνης Ηλίας 1136

Κουτσονικολής Χαράλαμπος 1036

Λιαρος Παναγιώτης 262

Μακρής Δαμιανός 231

Μαρουσης Χαράλαμπος 769

Μηνογιαννης Μιχαήλ 351

Παπουλη Δέσποινα 371

Πετράκης Χρήστος 1024

Χαραμή – Νατιώτη Αλεξάνδρα 627

 Εκλογική Περιφέρεια Ζάρακα

 Μιχαλόπουλος Μιχαήλ 226

Τραϊφόρος Παναγιώτης 684

 Εκλογική Περιφέρεια Μολάων

 Αβδούλος Σπύρος 1060

Βλάχου Μαρία 359

Γραμματικάκης Δημήτριος 646

Κολλιάκος Ιωάννης 1273

Μαζαράκης Σαράντος 596

Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος 1316

Νεραντζουλάκη – Ρεπαπινου Ζωή 808

Περδικογιαννη – Κατσουρίνη Μαρία 690

 Εκλογική Περιφέρεια Μονεμβασίας

Βουνελάκης Γεώργιος 1092

Λεκάκης Δημήτριος 711

Παπαδάκης Γεώργιος 708

Παυλομανωλάκου Ελένη 317

Τσαφατίνου Κατερίνα 1227

Χριστάκος Σταύρος 1049