Οι σταυροί της “Πελοπόννησος Πρώτα” στη Λακωνία

Voudouris

Voudouris

Βλάχος Κωνσταντίνος του Γεωργίου 1276

Κακοκέφαλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου 997

Κοττέας Κυριάκος του Σπυρίδωνα 492

Λυκάκος Γεώργιος του Δημητρίου 376

Μανεσιώτης Διαμαντής του Αναστασίου 1052

Μανωλάκου Αικατερίνη του Παναγιώτη 700

Μαυροματίδη-Ρόντου Μαρία του Μιχαήλ 457

Μπουλούμπαση Αγγελική (Άβα) του Ιωάννη 954

Μάντης Αντώνιος του Στυλιανού 474

Νταλιάνης Πέτρος του Κωνσταντίνου 857

Τζουγανάτου Ανδριάνα του Αθανασίου 1221

Φραγκής Πανάγος του Κωνσταντίνου 804