Οι τρεις επιλογές για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές

asfalistikes eisfores

asfalistikes eisfores

Τρεις επιλογές θα έχουν οι οφειλέτες του δημοσίου για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών τους, με βάση το νέο πλαίσιο που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών.

Η ρύθμιση θα αφορά σε χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Ιανουαρίου 2015 και θα περιλαμβάνει τρεις φάσεις:

> Στην πρώτη, όσοι φορολογούμενοι εξοφλήσουν το σύνολο του χρέους τους έως το τέλος Μαρτίου θα δικαιούνται τη διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων.

Δηλαδή, αν το αρχικό χρέος είναι 500 ευρώ και οι προσαυξήσεις 500 ευρώ και εξοφληθεί στο σύνολό της, η αρχική οφειλή σβήνει αυτόματα όλο το ποσό των προσαυξήσεων.

Αν η αρχική οφειλή είναι 200 ευρώ και οι προσαυξήσεις 500 ευρώ, τότε με την εξόφλησή της θα διαγράφεται το σύνολο των προσαυξήσεων, δηλαδή τα 500 ευρώ.

Θα προβλέπεται η εναλλακτική να εξοφληθεί το 50% ή άλλο ποσοστό της αρχικής οφειλής και να σβήσει αντίστοιχο ποσοστό προσαυξήσεων.

> Η δεύτερη φάση θα έχει διάρκεια έως το τέλος Απριλίου, διάστημα στο οποίο οι οφειλέτες θα μπορούν να εξοφλούν κάποιο μέρος της αρχικής οφειλής και να διαγράφεται αυτόματα ισόποσο τμήμα των προσαυξήσεων.

Δηλαδή, αν η αρχική οφειλή είναι 500 ευρώ και οι προσαυξήσεις 1.000 ευρώ και αποπληρώνονται τα 500, τότε θα διαγράφονται 500 ευρώ προσαυξήσεων.

> Στην τρίτη φάση της ρύθμισης, οι οφειλέτες θα μπορούν έως το τέλος του Μαΐου να αποπληρώσουν το χρέος τους σε έως 100 δόσεις.

Και στη φάση αυτή θα προβλέπεται διαγραφή προσαυξήσεων, αλλά σε μικρότερα ποσοστά από τις δύο παραπάνω επιλογές.

Οι οφειλέτες που θα αξιοποιήσουν κάποια από τις δύο πρώτες επιλογές θα μπορούν για το υπόλοιπο της οφειλής τους να μπουν στη ρύθμιση των 100 δόσεων, αλλά χωρίς να δικαιούνται διαγραφή προσαυξήσεων.