Οι υποχρεώσεις όσων κατέχουν κατοικίδια ζώα

Ο δήμος Ευρώτα ενημερώνει ότι βάσει νόμου οι ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς (σκύλου ή γάτας) υποχρεούνται να μεριμνούν για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου τους, καθώς και για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας, οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη γέννηση αυτού ή μέσα σε έναν μήνα από την εύρεση ή απόκτησή του. Επίσης, πρέπει να τοποθετεί σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου του ζώου μεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται κάθε έτος από τους κτηνιάτρους κατά τον ετήσιο αντιλυσσικό εμβολιασμό του.

Ακόμη, μέσα σε πέντε ημέρες πρέπει να δηλώνεται η απώλεια του ζώου σε κτηνίατρο που έχει πιστοποιηθεί στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.

Επιπλέον οι ιδιοκτήτες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνούν για την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου. Πρέπει να μεριμνούν επίσης για την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος, προσαρμοσμένου στον φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, που να του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του όρθια στάση, χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητά του για την πραγματοποίηση της απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκησης.

Υποχρεούνται ακόμη να εφοδιάζονται με το διαβατήριο του ζώου εάν πρόκειται να ταξιδέψουν με αυτό στο εξωτερικό, να μην εγκαταλείπουν το ζώο τους, να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντός του από τα περιττώματα (εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας), να μεριμνούν για τη στείρωσή του εφόσον δεν επιθυμούν τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν μπορούν να τα διαθέσουν σε νέους ιδιοκτήτες, και τέλος να προσκομίζουν στο δήμο το αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου.