Οκτάμηνη πρόσληψη χειριστή μηχανημάτων έργων στο Δήμο Ευρώτα

Ο δήμος Ευρώτα ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ μηνών ενός ΔΕ χειριστή μηχανημάτων έργων (γκρέιντερ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “Δήμος Ευρώτα, ΤΚ 23051, Σκάλα Ν. Λακωνίας”, απευθύνοντάς την στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας υπόψιν κ. Αφροδίτης Σεργιάδη (τηλ. επικοινωνίας 27353 60024).