Οκτώ προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ Σπάρτης

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ μηνών, συνολικά οκτώ ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της διεύθυνσης Περιφερείας Πελοποννήσου – Ηπείρου, για τις ανάγκες αυτής στη Σπάρτη.

Αναλυτικά, πρόκειται για μία θέση ΠΕ ηλεκτρολόγου – μηχανικού, μία ΠΕ υπαλλήλου γραφείου, μία οδηγού μηχανοδηγού χειριστή και πέντε ΔΕ ηλεκτροτεχνικού δικτύων (μία στη Σπάρτη, δύο στο Γύθειο, μία στους Μολάους και μία στα Κύθηρα).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ΣΟΧ 1/2020 (έντυπο ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου/περιοχή Σπάρτης/Τομέας Υποστήριξης, Θερμοπυλών 139 και Άγιδος, τκ 23 100 – Σπάρτη, υπόψη κ. Λαμπρινής Δαρδαβεση ή κ. Βασιλικής Κορόλη (τηλ. Επικοινωνίας: 27310 81721 εσ. 105), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση L.Dardavesi@deddie.gr.