Οκτώ προσλήψεις στον δήμο Ανατολικής Μάνης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Ο δήμος Ανατολικής Μάνης ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών μηνών, συνολικά οκτώ ατόμων και ειδικότερα, δύο ειδικότητας ΔΕ Οδηγών και έξι ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Τα σχετικά έντυπα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του δήμου Ανατολικής Μάνης (www.anatolikimani.gov.gr), προκειμένου να τα συμπληρώσουν και να τα καταθέσουν είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από την Τρίτη 8/9 έως και την Τετάρτη 9/9.

Τα e-mails στα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις είναι: teobounakos@1315.syzefxis.gov.gr και mbertzel@1315.syzefxis.gov.gr.


Ακολουθήστε τις ειδήσεις του laconialive στο Google News