ΟΛΜΕ: “Να μην απολυθεί κανένας εκπαιδευτικός”

olme

olme

Τις προτάσεις της ώστε στις 22 Μαρτίου να μην οδηγηθούν σε απόλυση αρκετοί εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα υπέβαλε στους αρμόδιους υπουργούς Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης.

Στη σχετική επιστολή της ΟΛΜΕ, που κοινοποιήθηκε και στα κόμματα της βουλής, αναφέρεται πως “ο κίνδυνος της απόλυσης για αρκετούς εκπαιδευτικούς είναι πλέον ορατός και αυτό γιατί δεν έχουν προκηρυχθεί θέσεις για όλους όσους βρίσκονται σε διαθεσιμότητα. Επιπλέον, οι 182 θέσεις νοσηλευτών στα νοσοκομεία που προκηρύχθηκαν αφορούν θέσεις ΔΕ βοηθών νοσηλευτών, ενώ οι εκπαιδευτικοί είναι ΠΕ κατηγορίας (απόφοιτοι ΑΕΙ-ΑΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ)”.

Η Ομοσπονδία ζητά να υπάρξει άμεση διαδικασία δημιουργίας και πλήρωσης εκπαιδευτικών θέσεων στις δομές του υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να τοποθετηθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα και να μην απολυθεί κανείς. Για το λόγο αυτό προτείνει να δημιουργηθούν επιπλέον 212 νέες εκπαιδευτικές θέσεις σε ΙΕΚ-ΣΕΚ και να προκηρυχθούν όλες, ώστε στο σύνολό τους μαζί με αυτές που έχουν προκηρυχθεί, να συμπεριλάβουν και τους 1.845 εκπαιδευτικούς που κινδυνεύουν με απόλυση.

Επιπλέον η ΟΛΜΕ προτείνει προσθήκη σχετικής τροπολογίας στο άρθρο 41 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου με τίτλο “Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα – Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις”.