ΟΠΕΚΕΠΕ: Με τον ΑΦΜ και από το τηλέφωνο ο έλεγχος πληρωμής των επιδοτήσεων

Σε λειτουργία τέθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το νέο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών για το σύνολο των θεμάτων που διαχειρίζεται ο Οργανισμός. Τα τηλέφωνα είναι το 210 8802000 από τις 9.00′ έως τις 13.00′ και το 1540 από τις 9.00′ έως τις 18.00′.

Οι παραγωγοί είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι πληροφόρηση παρέχεται για πληρωμές ενισχύσεων ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα, μόνο μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του καλούντος με τα στοιχεία της αίτησής του (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας κλπ). Με τον τρόπο αυτό προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών και μειώνονται οι πιθανότητες διαρροής τους σε τρίτα πρόσωπα.