ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι κατηγορίες αγροτών που δεν έλαβαν βασική ενίσχυση και πώς θα πληρωθούν

Ανακοίνωση σχετικά με τους παραγωγούς που δεν πληρώθηκαν την προκαταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, παρέχοντας αναλυτικά στοιχεία αλλά και τις επόμενες κινήσεις του ώστε να πιστωθούν τα χρήματα στους δικαιούχους. Η ανακοίνωση αναφέρει μεταξύ άλλων:

“Κατά τον διασταυρωτικό μηχανογραφικό έλεγχο, που λαμβάνει χώρα κατά την επεξεργασία χορήγησης προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, εντοπίστηκαν ευρήματα που επηρέασαν μερικά ή ολικά την πληρωμή των δικαιούχων. Τα ειδικά αυτά ευρήματα ενδεικτικά αφορούν σε:

> 1.569 παραγωγούς που δεν πληρούν το κριτήριο του ενεργού γεωργού σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013. Για τον έλεγχο του κριτηρίου των παραγωγών αυτών χρησιμοποιούνται τόσο τα δικαιούμενα ποσά των άμεσων ενισχύσεων έτους αιτήσεων 2015 όσο και τα οικονομικά τους στοιχεία του φορολογικού έτους 2015. Ο εν λόγω έλεγχος διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του υπουργείου Οικονομικών.

> 981 παραγωγούς που εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήματος από το υπουργείο Οικονομικών.

> 727 παραγωγούς που τα προσωπικά τους στοιχεία όπως δηλώθηκαν στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2016 δεν ταυτοποιήθηκαν με τα στοιχεία από τη ΓΓΔΕ του ΥΠΟΙΚ.

> 5.753 παραγωγούς που εκκρεμεί η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων από κληρονομιά. Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ανήλθε στις 40.476.

> 65.203 παραγωγούς με δικαιούμενο ποσό βασικής ενίσχυσης μικρότερο των 250 ευρώ και εφόσον μετά τον υπολογισμό του συνολικού τους ποσού είναι μεγαλύτερο των 250 ευρώ θα πληρωθούν στην εκκαθάριση.

> 1.009 παραγωγούς που δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που δήλωσαν στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης με το τραπεζικό ίδρυμα.

> 1.232 παραγωγούς που μετά από ελέγχους που διενήργησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω μεγάλης απόκλισης μεταξύ δηλωθέντων και προσδιορισθέντων στοιχείων κρίθηκαν μη δικαιούχοι.

Ως εκ τούτου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεργασία με τη ΓΓΔΕ για τους δικαιούχους που εμπίπτουν στις κατηγορίες 1 και 2 ξεκίνησε άμεσα την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, και θα αποσταλεί νέο αρχείο με νεότερη επεξεργασία από το ΥΠΟΙΚ, προκειμένου να χορηγηθεί το δικαιούμενο ποσό σε επόμενη πληρωμή. Επιπλέον να αναφερθεί ότι για τις λοιπές κατηγορίες ήδη το σύστημα για την υποβολή διοικητικών πράξεων για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2016 έχει ανοίξει στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ”.