‘Ορμος Φριάτσι στις Πιόντες

‘Ορμος Φριάτσι στις Πιόντες

(Βασίλης Μαυρούτσος)