Ουράνιος προβολέας

Ουράνιος προβολέας στα Τρίνησα (Παναγιώτης Κατσίχτης)