Ο Δήμος Ευρώτα στην 9η Πανελλήνια Σύνοδο των ΦΟΔΣΑ

Grypiotis Giannis

Grypiotis Giannis

Ο δήμαρχος Ευρώτα Γιάννης Γρυπιώτης θα συμμετάσχει στην 9η πανελλήνια σύνοδο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, που θα πραγματοποιηθεί στις 18, 19 και 20 Ιουνίου στη Χερσόνησο Ηρακλείου με θέμα «Διαχείριση απορριμμάτων – Κυκλική οικονομία ΦΟΔΣΑ και Κοινωνίες μηδενικών αποβλήτων».

Ο κ. Γρυπιώτης θα έχει ενεργό συμμετοχή στη σύνοδο, καθώς θα είναι μέλος του προεδρείου κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών και εισηγητής τη δεύτερη ημέρα με θέμα «Οδικός χάρτης πορείας των ΟΤΑ από τον ΧΑΔΑ στη μεθοδολογία προσωρινής – ολοκληρωμένης διαχείρισης». Στη διάρκεια της εισήγησής του ο δήμαρχος Ευρώτα θα παρουσιάσει την εκπονούμενη μελέτη του δήμου του και θα αναφερθεί στους λόγους για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση σύγχρονων βιώσιμων πρακτικών στη διαχείριση των απορριμμάτων, ώστε να φθάσουμε στα μηδενικά απόβλητα.

Η παρουσία του κ. Γρυπιώτη στη σύνοδο αναμένεται να είναι ιδιαίτερα εποικοδομητική, αφού θα έχει τη δυνατότητα αφενός να προβάλει το «πιλοτικό» πρόγραμμα του δήμου Ευρώτα, αφετέρου να ενημερωθεί περαιτέρω για τις νέες μεθόδους που εφαρμόζονται στο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων.