Ο Δήμος Μονεμβασίας ψηφίζει τον προϋπολογισμό του 2016

Trixeilis Hraklis

Trixeilis Hraklis

Ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεβασιας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3/12 στις 17.00′ για την ψήφιση του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του δήμου για το οικονομικό έτος 2016. Εισηγητής θα είναι ο δήμαρχος και μέλη της οικονομικής επιτροπής.

Μιάμιση ώρα αργότερα, στις 18.30′, θα ακολουθήσει τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί εγκρίσεως του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής του δήμου για την περίοδο 2016-2019. Εισηγητές ο δήμαρχος και αντιδήμαρχοι.

2. Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Διαμόρφωση χώρου αντλιοστασίου Αγίου Νικολάου ΔΕ Βοιών». (Χαράλαμπος Κουτσονικολής)

3. Περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας». (Ιωάννης Σουρλάς)

4. Περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας». (Ιωάννης Σουρλάς)

5. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση κοινοχρήστου χώρου στη ΔΚ Νεάπολης από γέφυρα Βραϊμάκη μέχρι γέφυρα παραλίας». (Χαράλαμπος Κουτσονικολής)

6. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση έκτακτης βλάβης στο φίλτρο αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης του κυρίου αντλιοστασίου της ΤΚ Βελανιδίων (θέση Λεμονιά)». (Χαράλαμπος Κουτσονικολής)

7. Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2015. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

8. Περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Ιωάννης Κολλιάκος)