Ο δήμος Σπάρτης αναζητά χώρους για δημοτικά πάρκινγκ

Konstantinou Palaiologou Sparti

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο δήμο Σπάρτης, που επιθυμεί να ενοικιάσει έως δώδεκα κατάλληλους χώρους προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως υπαίθριοι χώροι στάθμευσης οχημάτων προς εξυπηρέτηση των δημοτών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως και τη Δευτέρα 3 Ιουνίου.

Η προσφορά κατατίθεται στο Πρωτόκολλο του δήμου (Ευαγγελιστρίας 85 – 87), σε φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία.

Οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια αξιολόγησης και περαιτέρω πληροφορίες αναγράφονται στη διακήρυξη, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου (www.sparti.gov.gr).