Ο δήμος Σπάρτης και η τοπική εκπαίδευση

sxoliki aithousa

γράφει ο Βαγγέλης Μητράκος


Η δημόσια εκπαίδευση είναι ένα από τα μεγάλα θύματα των μνημονιακών πολιτικών. Η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες της ΕΕ σε δαπάνες για την εκπαίδευση, με αποτέλεσμα τις τεράστιες ακάλυπτες ανάγκες και τη δυσλειτουργία των σχολικών μονάδων, με τελικό αποτέλεσμα τη διαρκή υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Για το λόγο αυτό, μια δημοτική αρχή πρέπει, πέρα από την ανάληψη των τυπικών-τρεχουσών υποχρεώσεών της απέναντι στην εκπαίδευση, να στέκεται διεκδικητικά, αγωνιστικά, κριτικά και καταγγελτικά απέναντι στην εκάστοτε κεντρική εξουσία, προκειμένου να εξασφαλίζει τους καλύτερους δυνατούς όρους για τη δημόσια εκπαίδευση.

Μέσα στα πλαίσια αυτά ο δήμος Σπάρτης έχει να αντιμετωπίσει πολλά και μεγάλα προβλήματα στην εκπαίδευση ΚΑΙ των τριών βαθμίδων:

– Αναβάθμιση, εξοπλισμός, στελέχωση του 1ου παιδικού σταθμού Σπάρτης.

– Μελέτη και ανάπτυξη δικτύου παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών για κάλυψη των αναγκών του συνόλου του δήμου.

– Πρόγραμμα στέγασης των νηπιαγωγείων σε δημόσια, κατάλληλα και ασφαλή διδακτήρια. Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί:

α) Με συστέγαση σχολείων και νηπιαγωγείων, αφού θα προκύψουν ελεύθεροι χώροι ύστερα από την ανέγερση και λειτουργία του 6ου δημοτικού σχολείου Σπάρτης.

β) Με τη δημιουργία συγκροτήματος νηπιαγωγείων σε διαθέσιμο, κατάλληλο οικοπεδικό χώρο.

– Ανέγερση του 6ου δημοτικού στο Ν. Κόσμο, στο οικόπεδο που έχει αγοραστεί για το σκοπό αυτό. Ένα σοβαρό εκπαιδευτικό θέμα που χρονίζει από το 1986!

– Υλικοτεχνική αναβάθμιση κι εξοπλισμός των ολοήμερων σχολείων και νηπιαγωγείων.

– Ολοκλήρωση της διερεύνησης σεισμικής συμπεριφοράς κι ελέγχου στατικής επάρκειας των κτιρίων του 2ου γυμνασίου/λυκείου και 3ου γυμνασίου Σπάρτης, που χρονίζει από το 2007!

– Ολοκλήρωση του έργου αποπεράτωσης της Φοιτητικής Εστίας Σπάρτης, που παραμένει γιαπί από το 2009!

– Αποτύπωση των συνθηκών και παραμέτρων λειτουργίας των σχολικών κέντρων της περιφέρειας του δήμου Σπάρτης κι εκπόνηση σχεδίου προστασίας κι εξασφάλισης της συνέχειας λειτουργίας τους.

– Αύξηση των δημοτικών κονδυλίων για τις ανάγκες των σχολείων και διεκδίκηση αυξημένων επιχορηγήσεων από την κεντρική εξουσία.

– Ουσιαστικοποίηση της λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Σπάρτης.

– Θεσμοθέτηση Δημοτικής Τεχνικής Υπηρεσίας για περιοδικό, τακτικό έλεγχο των σχολικών κτιρίων, προς εντοπισμό των διδακτηριακών αναγκών και προβλημάτων και προγραμματισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων συντήρησης και αποκατάστασης.

– Εμπλουτισμός των σχολείων (όπου υπάρχει ανάγκη) με αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, ανανεωμένες αίθουσες πληροφορικής κ.ά., έτσι ώστε η παρεχόμενη υπηρεσία εκπαίδευσης να αναβαθμίζεται συνεχώς.

– Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και διά βίου μάθησης ενηλίκων.

– Λέσχη Ανάγνωσης, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), Ακαδημία Γονέων.

Το μέλλον του δήμου Σπάρτης ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ποιοτική ανάπτυξη της παιδείας. Οι δημοτικές αρχές οφείλουν να στηρίζουν με όλες τους τις δυνάμεις την εκπαιδευτική δραστηριότητα, στοχεύοντας σ’ έναν δήμο σύγχρονο, αντάξιο των προσδοκιών μας.