Στις 28/3 πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του μουσείου της Ακρόπολης η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας για τις περιφέρειες και τους δήμους της νοτίου Ελλάδας. Σκοπός, η ίδρυση του φορέα “Αμφικτιονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων”. Η πρωτοβουλία ανήκει στον δήμαρχο Μαραθώνος Ηλία Ψηνάκη.

Η τελετή στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς πλήθος προσωπικοτήτων στήριξαν την κίνηση αυτή. Μέλη του φορέα είναι υπουργεία, περιφέρειες, δήμοι και φορείς (εντός και εκτός συνόρων), οι οποίοι επιδιώκουν την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της χώρας (αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία ιστορικής σημασίας).

Με δεδομένο πως η Σπάρτη διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στην αρχαία Ελλάδα, η δημοτική αρχή έκρινε πως δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από ένα τέτοιο γεγονός. Έτσι το δήμο μας εκπροσώπησε ο δήμαρχος Ευάγγελος Βαλιώτης, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Παναγιώτη Αργυρόπουλο και τον πρόεδρο της τουριστικής επιτροπής Χρήστο Αλεξάκο.

Με την ίδρυση της αμφικτιονίας αρχαίων ελληνικών πόλεων:
• Θα ανταλλάσσεται τεχνογνωσία.
• Θα προωθείται η συνεργασία στους τομείς των διεθνών συνεργασιών – επισκέψεων, η καθιέρωση προτύπων, η υλοποίηση εκδηλώσεων, συνεδρίων, επισκέψεων, συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς.
• Θα διευκολύνεται και θα προάγεται η διασυνοριακή, διακρατική ή/και διαπεριφερειακή συνεργασία.
• Θα υλοποιούνται δράσεις εδαφικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της με ή και χωρίς την οικονομική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Θα υπάρχει συνεργασία με διεθνείς αυτοδιοικητικούς και μη οργανισμούς και ειδικά με την Unesco, με επιστημονικούς φορείς, ιδρύματα και με τους θεσμούς της ΕΕ.
• Θα ανταλλάσσονται πληροφορίες και εμπειρίες σε θέματα πολιτισμού.
• Θα προβάλλεται και θα αξιοποιείται η αρχαία πολιτισμική φιλοσοφία και παράδοση.
• Θα διασφαλίζεται μέσα από δράσεις της ο διαπολιτισμικός διάλογος και η ανάπτυξη δεσμών φιλίας, συνεργασίας και σεβασμού.
• Θα ενισχύεται η συμμετοχή του πολίτη και των φορέων των τοπικών κοινωνιών των μελών της.