Ο Δήμος Σπάρτης παίρνει θέση για το Κέντρο Υγείας Καστορείου και την Τοπική Μονάδα Υγείας

Με την αριθ.18/06-02-2017 απόφασή του, το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

◊ Ζητά να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του κέντρου υγείας Καστορείου και την άμεση στελέχωσή του με τις θέσεις ιατρών που αναφέρονται στον οργανισμό του και έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 3587/3-12-2014.

◊ Στηρίζει κάθε κινητοποίηση που αποσκοπεί στην καλύτερη παροχή υγείας στους πολίτες.

◊ Στηρίζει την πιλοτική λειτουργία της νέας δομής ΤΟΜΥ στην πόλη της Σπάρτης και ζητά η λειτουργία της να γίνει χωρίς στελεχιακή αποδυνάμωση των άλλων δομών υγείας (νοσοκομείο, κέντρα υγείας, αγροτικά ιατρεία).