Ο Δήμος Σπάρτης ρωτά τους πολίτες

dimarxeio Spartis

dimarxeio Spartis

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου Σπάρτης για την περίοδο 2015-2019 θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης που αφορά στις υποδομές και τις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του δήμου, με σκοπό την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών και τη βελτίωση της ζωής του συνόλου των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτού του προγραμματισμού προβλέπονται ευρείες διαδικασίες διαβούλευσης με υπηρεσίες, κοινωνικούς φορείς, οργανώσεις ή ομάδες πολιτών και μεμονωμένα άτομα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις και προτάσεις τους και ο σχεδιασμός να λάβει -κατά το δυνατόν- συμμετοχικό χαρακτήρα.

Για το σκοπό αυτό, ο δήμος καλεί τους πολίτες να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο, αναφέροντας αφενός τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν την περιοχή, και αφετέρου προτείνοντας δράσεις που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του τόπου μας και στη βελτίωση της λειτουργίας του δήμου και των υπηρεσιών του. Η ανοικτή δημόσια διαβούλευση λήγει στις 18 Φεβρουαρίου.

Το έντυπο του ερωτηματολογίου θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του δήμου (http://www.sparti.gov.gr/), όπου μπορεί να συμπληρωθεί και υποβληθεί ηλεκτρονικά, καθώς και στα κάτωθι σημεία, τα οποία αποτελούν και σημεία συγκέντρωσης των συμπληρωμένων δελτίων:

ΚΕΠ Δήμου Σπάρτης (Ευαγγελιστρίας 85-87, ΤΚ 23100 Σπάρτη), καθώς και στα κατά τόπους ΚΕΠ των δημοτικών ενοτήτων.

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Γκορτσολόγου 52, ΤΚ 23100 Σπάρτη)

Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης (Ευαγγελιστρίας 85-87, 3ος όροφος, ΤΚ 23100 Σπάρτη).

Αποκεντρωμένες υπηρεσίες των δημοτικών ενοτήτων.