Ο Δήμος Σπάρτης υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις των κατόχων ζώων συντροφιάς και κυνηγετικών σκύλων

Ο δήμος Σπάρτης ενημερώνει ότι βάσει νόμου οι ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς (σκύλου ή γάτας) υποχρεούνται να μεριμνούν για τη σήμανση και καταγραφή του ζώου τους. Στη συνέχεια υποχρεούνται να προσκομίζουν ή να αποστέλλουν ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στο δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράλειψη της υποχρέωσης αυτής, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.

Επίσης οι ιδιοκτήτες κυνηγετικών σκύλων, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή την οποιαδήποτε μετακίνησή τους μαζί µε το ζώο για κυνήγι, έχουν την υποχρέωση να φέρουν µαζί τους ενημερωμένο το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του σκύλου τους. Επίσης αφαιρείται η άδεια από κυνηγό, του οποίου ο σκύλος που χρησιμοποιείται στο κυνήγι δεν έχει σηµανθεί.

Δεδομένου ότι η ηλεκτρονική σήμανση των δεσποζόμενων ζώων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον περιορισμό και την αποτελεσματική διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, και επίσης διευκολύνει την εύρεση του ιδιοκτήτη σε περίπτωση απώλειας, παρακαλούνται οι κάτοχοι να μεριμνήσουν σχετικά.