Ο Δήμος Σπάρτης ψηφίζει τον προϋπολογισμό 2016

dimotiko symvoulio

dimotiko symvoulio

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2/12 και ώρα 20.00′, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του δήμου για το 2016.

Νωρίτερα (ώρα 18.30′) θα έχει προηγηθεί συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί αποδοχής απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης έργου «Κατασκευή χώρου άσκησης αθλητικών δραστηριοτήτων και παιδικής χαράς στην ΤΚ Καλυβιών Σοχάς». Εισηγητής ο κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος.

2ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Πελλάνας 2015», αναδόχου Ιωάννη Tσάκωνα. (Π. Αργυρόπουλος)

3ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή χώρου στάθμευσης στον Άγιο Ιωάννη της ΔΕ Μυστρά», αναδόχου Κων/νου Μουτσόπουλου. (Π. Αργυρόπουλος)

4ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων». (Δημήτρης Αποστολάκος)

5ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για α) «Προμήθεια – εγκατάσταση τηλεματικών μονάδων (συσκευών GPS) για οχήματα δήμου Σπάρτης» και β) Ετήσια συνδρομή για τηλεπικοινωνιακή σύνδεση των οχημάτων του δήμου. (Δ. Αποστολάκος)

6ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Δ. Αποστολάκος)

7ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας. (Δ. Αποστολάκος)

8ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για λογιστική τακτοποίηση λόγω ανάκλησης υπολοίπων χρηματοδότησης για τα έργα α) Ανάπλαση παιδικής χαράς Ευαγγελίστριας, ποσού 1.079,13 ευρώ και β) Ανάπλαση οδού Λεωνίδου, ποσού 5.291,17 ευρώ. (Δ. Αποστολάκος)

9ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. (Δ. Αποστολάκος)

10ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Δ. Αποστολάκος)

11ο Περί αποδοχής ποσού 50.000 ευρώ για «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ055) – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Δ. Αποστολάκος)

12ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποία και τεχνικά έργα ΔΕ Μυστρά 2015», αναδόχου Βασιλείου Παναγιωταράκου. (Π. Αργυρόπουλος)

13ο Κατάρτιση – ψήφιση τεχνικού προγράμματος δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2016. (Π. Αργυρόπουλος)